Avís Legal i Protecció de Dades

Avís  Legal L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús, i en les condicions específiques d’ús que, si escau, li siguin aplicable. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del portal i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. En l’ús del servei de publicació de comentaris, l’usuari es compromet al fet que aquests siguin conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau, a les específiques o particulars que li siguin aplicable. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu excloent, l’usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
  • No transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d’un usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA (FiT).
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves contrasenyes o claus d’accés als diferents serveis i/o continguts del portal.

  Política de protecció de dades D’acord a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament de Desenvolupament, li informem que les dades de caràcter personal que faciliti per a la utilització de la pàgina web, així com per a la inclusió de comentaris, passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA (FiT), amb domicili al carrer Llull, 430 (08930) de Sant Adrià de Besòs, la finalitat del qual és la gestió i control de la web i dels comentaris publicats. Així mateix li informem sobre la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent dirigir-se a l’adreça ja indicada.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/avis-legal/