Dades de Gestió

El present document recull els balanços social i econòmic de l’activitat de 2015 desenvolupada pel grup Formació i Treball, la Fundació amiga.

Descarregar – Dades de Gestió 2015

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/dades-de-gestio/