Entidades vinculadas

La Fundación Formació i Treball participa en las siguientes sociedades mercantiles vinculadas:

 

Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U. (FITEI) Empresa d’Inserció creada el 2005, en aplicació de la Llei 27/2002, amb l’objectiu d’assolir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió a partir d’activitats econòmiques.
  Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L. (RAEI) Empresa d’Inserció constituïda a partir de l’acord entre la Fundació Formació i Treball, la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà i la Cooperativa Roba Amiga, amb l’objectiu de potenciar la creació de llocs de treball i fer més eficient el tractament de roba usada.

 

 

  Institut de Formació per a la Inserció Laboral, S.L.U. (IFIL) Entitat mercantil unipersonal de la Fundació Formació i Treball destinada a adaptar-se a les necessitats formatives del mercat laboral.
  Recibaix, Empresa de Inserción (REI) quiere ser un recurso laboral y social para subsanar la necesidad de trabajo en la ciudad de Cornellà de Llobregat y otros municipios del Baix Llobregat. Sus actividades están relacionadas con el medio ambiente, el reciclaje y la recuperación de materiales.

Enlace permanente a este artículo: http://www.formacioitreball.org/es/fundacio/territori-fit/entitats-vinculades/