Formació professional per a l’ocupació

Programa que inclou cursos de formació professional teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones. Aquests cursos s’adrecen a persones que estàn preferentment en situació d’atur i són gratuïts, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu.

Certificat professional

Calendari previst

Preinscripció

Treball domèstic

Abril – Juny 2013

Oberta

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Per poder participar en aquests cursos, cal que els/les alumnes estiguin inscrits com a demandants d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat. Les persones interessades en inscriure’s en aquests cursos poden consultar i tramitar la sol·licitud d’inscripció a la pàgina www.oficinadetreball.gencat.cat o www.gencat.cat/treball o bé adreçar-se a l’oficina de Treball de la Generalitat (OT) corresponent.

 

 

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio/