Missió, Objectius i Valors

MISSIÓ

  • La FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball. Al servei d’aquest objectiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.
  • El PROGRAMA D´ENTREGA SOCIAL (PES), que gestiona el proveïment de roba, mobles i equipament de la llar a famílies amb pocs recursos derivades per diferents Serveis Socials (Càritas, Ajuntaments i altres entitats).

 

OBJECTIUS

La Fundació FORMACIÓ i TREBALL, després de 20 anys, segueix tenint com a principals reptes:

  • 1     Afavorir la INSERCIÓ LABORAL dels usuaris atesos.
  • 2     Potenciar els serveis oferts per l´EMPRESA d´INSERCIÓ com a millor eina d´inclusió social.
  • 3     Creació de noves LÍNIES GENERADORES D’OCUPACIÓ.
  • 4     Promoure el PROGRAMA D´ENTREGA SOCIAL (PES).

 

VALORS

La Fundació FORMACIÓ i TREBALL, després de 20 anys, destaca per mantenir aquests principals valors:

  • 1     Transparència
  • 2     Voluntariat
  • 3     Treball en Xarxa
  • 4     Alt grau d’autofinançament

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/objectius-i-valors/