Qui som

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA és una entitat que neix amb l’objectiu d’acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. L’activitat de Càritas inclou l’acció social, la sensibilització de la societat, i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Així doncs, des de Càritas es dóna suport directe i assistencial a persones i famílies en situació de risc d’exclusió, donant prioritat i atenció a les seves necessitats de manera integral i amb dimensió comunitària.

En aquest context Càritas, l’any 1986, inicia la coordinació d’un grup de dones en situació vulnerable per tal de que desenvolupessin l’activitat de tria de la roba. Aquesta activitat, per una banda, promovia la missió de l’Entitat, que era l’aprovisionament de roba adreçada a les famílies que atenia; i per altra, donava ocupabilitat a aquelles dones, amb diferents problemàtiques, les quals veien un lloc de referència on sentir-se valorades.

A partir d’aquesta iniciativa Cáritas, l’any 1992, va promoure el naixement d’una nova entitat, FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA la qual té dos objectius primordials. El primer, la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se en el mercat de treball. El segon, gestionar l’aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos econòmics derivats de diferents serveis socials (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià, Càritas…).

 

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/qui-som/