Consell Assessor

La Fundació compta amb l’assessorament d’un Consell format per professionals vinculats al món de l’empresa i de la solidaritat.

President
Fortunato Frías González
Secretari 
Xavier Puig Vidal
Vocals
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Jesús Canga Castaño
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Eugènia Carreras Vivas
Enric Corominas Vila
Anton Costas Comesaña
Esperança Esteve Ortega
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Joan Molins Amat
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Joan Ros Petit
Albert Salvador i Sotillos
Tomás Testor Schnell

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/qui-som/consell-assessor/