Territori FiT

La Fundació FORMACIÓ I TREBALL és una entitat sense ànim de lucre va nèixer al 1992, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona. Però fins i tot abans de la seva constitució, ja trobem antecedents, l’any 1986, del que després serà dita Fundació.

La llavor de l’Entitat surgeix d’un projecte, coordinat des de Càritas a través de la Mª Dolors Huguet. Allà, un grup de dones en situació vulnerable, juntament amb una educadora, l’Anna Saumoy, i ajudades de voluntàries, van iniciar l’activitat de tria de la roba, treballant conjuntament amb Engrunes. Per una banda, la missió del projecte era realitzar paquets de roba els quals s’adreçaven a les famílies que atenia Càritas. I per l’altre, l’objectiu era que aquelles dones, amb diferents problemàtiques, tinguessin un lloc de referència habitual i de relació que les ajudés a sentir-se valorades.

A partir d’aquí es va definir la fisonomia d’aquesta nova Entitat, FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA la qual tenia dos objectius primordials. El primer, la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incoporar-se en el mercat ordinari. El segon, gestionar l’aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos econòmics derivats de diferents serveis socials (Càritas, Ajuntaments, parròquies, altres entitats). L’any 2002, gràcies a l’acord de Càritas Arxiprestal del Garraf i FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, neix DINS Garraf. Seguint l’estil de la seu barcelonina, es va crear la primera delegació de FIT a la comarca del Garraf amb seu a la població de Vilanova i la Geltrú, que desenvolupa projectes en l’àmbit comarcal del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès.

En l’actualitat, FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, aposta pel desplegament d’una nova seu a Tarragona, apostant per la continuitat i expansió de la tasca.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/territori-fit/