Entitats vinculades

La Fundació Formació i Treball participa en les següents societats mercantils vinculades:

 

Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U. (FITEI) Empresa d’Inserció creada el 2005, en aplicació de la Llei 27/2002, amb l’objectiu d’assolir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió a partir d’activitats econòmiques.
  Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L. (RAEI) Empresa d’Inserció constituïda a partir de l’acord entre la Fundació Formació i Treball, la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà i la Cooperativa Roba Amiga, amb l’objectiu de potenciar la creació de llocs de treball i fer més eficient el tractament de roba usada.

 

 

  Institut de Formació per a la Inserció Laboral, S.L.U. (IFIL) Entitat mercantil unipersonal de la Fundació Formació i Treball destinada a adaptar-se a les necessitats formatives del mercat laboral.
Recibaix, Empresa d’Inserció (REI) que vol ser un recurs laboral i social per esmenar la necessitat de feina a la ciutat de Cornellà de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat. Les seves activitats estan relacionades amb el medi ambient, el reciclatge i la recuperació de materials.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/territori-fit/entitats-vinculades/