Inserció Laboral

El nostre model d’intervenció és integral, centrat en la persona, protagonista del seu procés.

1. Acollida inicial

2. Diagnòstic ocupacional, definició de projecte professional

3. Pla de treball consensuat i objectius

4. Accions de formació i inserció

5. Intermediació laboral

 

 

 

 

 

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/insercio-laboral/