Accions i Recursos

Aula de Recerca de Feina

Espai de suport per la recerca d’ofertes de feina. També és un servei d’assessorament i suport individualitzat per temes relacionats amb la feina: confecció de currículums, etc.

Mòduls Formatius Transversals

De manera continua adrecem, a treballadors i usuaris, una oferta formativa estructurada en mòduls de suport formatiu: castellà, català, Tècniques de Recerca de Feina, reforç d’hàbits laborals, etc.

Contractes d’inserció: un pont cap a l’empresa ordinària

Contractes temporals que serveixen per ajudar a integrar laboralment a persones amb factors de vulnerabilitat. La feina es realitza als tallers productius de l’Empresa d’Inserció: Neteja, Taller de Mobles, Magatzems i Tria de Roba, botigues “Roba Amiga”, etc. Les persones contractades reben recolzament durant tot el procés per part dels tècnics/ques d’acompanyament a la producció i a la inserció, dins del marc d’un itinerari individualitzat i professionalitzat. Durant tot l’any adrecem als treballadors una oferta formativa estructurada en mòduls temàtics, seguiment i avaluació de la persona treballadora i intermediació laboral amb una tutorització permanent. Aquestes accions s’emmarquen en el si del Programa de suport d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la inserció i d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la producció per part d’una empresa d’inserció i del d’Ajuts a les empreses d’inserció per a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el finançament del Fons Social Europeu de la Unió Europea.  

Formació en oficis L’àrea de Formació, mitjançant el nostre institut FIL, dissenya i gestiona cursos en funció de les necessitats dels nostres usuaris. Veure més informació

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/insercio-laboral/recursos/