«

»

La Fundació Formació i Treball i la UB signen un conveni de col·laboració

El director de la Fundació, Sr. Albert Alberich i el rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, ahir dilluns 21 de maig, van signar, a la sala de juntes del Rectorat, un conveni de col·laboració entre les dues institucions. Amb aquest conveni, la UB, a través del Vicerectorat d’Administració, promourà i durà a terme accions conjuntes amb la FIT per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social.

L’acord estableix diverses línies d’actuació. D’una banda, el conveni preveu estudiar la viabilitat d’introduir clàusules dedicades a la contractació —en el marc de concursos de personal d’administració i serveis— de persones o col·lectius desafavorits o en risc d’exclusió, com ara aturats de llarga durada, persones de més de 45 anys, joves amb baixa qualificació, col·lectius immigrants, persones maltractades o persones amb discapacitats, entre d’altres. Així mateix, s’estableix que la UB acollirà alumnes en pràctiques dels diferents itineraris formatius que ofereix la FIT.

D’altra banda, el conveni també preveu estudiar la viabilitat d’introduir clàusules beneficioses per a la contractació amb empreses que tinguin en plantilla persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social en els concursos públics per als serveis de rehabilitació i manteniment d’edificis, jardineria, neteja, gestió adequada dels residus especials (materials tòxics de laboratori), recollida de cartró i transports.

Altres aspectes que inclou el conveni són la donació de materials diversos (per exemple, mobiliari, material de formació i d’oficines) perquè els puguin reutilitzar persones o col·lectius en risc d’exclusió o per proveir el FIT; la participació en programes de voluntariat de la Fundació; l’organització de jornades de sensibilització; la recollida de roba a través de contenidors, així com cercar espais de difusió de materials de sensibilització.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració ratifica el compromís de la UB amb la societat, de manera que reforça la tercera missió de la universitat de ser un agent de desenvolupament econòmic i social. També posa de manifest la contribució de la UB al benestar social del país per tal que sigui possible la inclusió social de tothom, que es fomenti la solidaritat i la reciprocitat, i que es reforcin els vincles i lligams que fan que, al final, una societat progressi i prosperi en un sentit ampli.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/la-fundacio-formacio-i-treball-i-la-ub-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio/

Leave a Reply

El teu email mai es publicarà.