«

»

Participem a PAIDÓS, projecte coordinat per CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

La Fundació participa en el projecte PAIDÓS coordinat per Càritas Diocesana de Barcelona, que té per objectiu pal·liar els efectes de la pobresa infantil i prevenir els factors de cronificació mitjançant un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat. Es vol promoure, sobretot, l’apoderament de les famílies i els seus infants a través del desenvolupament de les seves capacitats, recursos i interessos.

El projecte, pioner a Europa, atendrà de manera integral a famílies amb fills menors de sis anys per lluitar contra la pobresa hereditària i trencar el cercle de transmissió de l’exclusió social que pateixen els menors.

Càritas desenvolupa aquest projecte en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Suara, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, la Fundació “la Caixa” i la consultoria Deloitte Advisory.

Amb un pressupost de 800.000 euros anuals, el pla atendrà entre 120 i 160 famílies amb fills menors durant 4 anys. Segons Carme Trilla, actual Directora del Servei de Mediació d’Habitatge de Càritas i coordinadora del projecte, “Es tracta de trencar amb el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa infantil i prevenir els factors de cronificació”.

Amb aquesta finalitat, tant educadors, psicòlegs, treballadors socials, integradors com voluntaris, treballaran de forma integral per tal d’ajudar a les famílies a aconseguir un habitatge si no disposen d’ell, formant als pares perquè puguin trobar feina, assessorant-los en les tasques domèstiques, en les cures dels seus fills, en la seva alimentació, i vigilaran el seu entorn i les seves relacions socials.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/participem-a-paidos-projecte-coordinat-per-caritas-diocesana-de-barcelona/

Leave a Reply

El teu email mai es publicarà.