Serveis Integrals

Formació i Treball, desenvolupa els seus serveis a través de Formació i Treball, Empresa d’Inserció, SLU (FITEI), participada al 100% per la Fundació Formació i Treball.

L’activitat productiva i comercial desenvolupada als tallers i botigues de Formació i Treball, i els serveis prestats a l’administració pública i a entitats privades, conformen l’activitat econòmica que permet a l’Organització assolir els seus objectius formatius i d’inserció laboral.

FITEI s’ha especialitzat al llarg de la seva trajectòria en la recollida, transport i recuperació de residus com és el tèxtil i els voluminosos. La gestió dels residus municipals ha estat la base de creixement per a la prestació d’altres serveis com són neteja, gestió de punts verds, manteniment i construcció, bugaderia i transport en general.

El nostre objectiu és continuar creant llocs de treball per a les persones més vulnerables de la nostra societat i ho farem assegurant la professionalitat que es mereixen els nostres clients, de manera eficient i protegint sempre el medi ambient.

Valor social afegit

Durant l’any 2012, FITEI ha donat feina a més de 140 persones en risc d’exclusió social.

Valor mediambiental afegit

FITEI fomenta la recollida selectiva de residus i la seva valorització des de totes les activitats que desenvolupa.

 

 Veure catàleg de serveis

 

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/serveis/