Gestió de Punts Verds

Serveis integrals de gestió de Deixalleries Municipals i Planta de Reciclatge que inclouen les següents activitats:

  • Informar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus i en recursos per a la prevenció de residus

  • Sensibilitzar sobre la importància de la separació per fraccions

  • Recuperar residus aprofitables per a la venda i l’entrega social

  • Desballestar voluminosos, electrodomèstics i matalassos

  • Disminuir la fracció resta excloent fusta, cartró, ferralla, metalls, piles, teixits i plàstics

  • Contribuir a la conservació del medi ambient FITEI gestiona els Punts Verds de Zona de Sant Andreu i Collserola de la ciutat de Barcelona i la deixalleria municipal de Sitges

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/serveis/gestio-de-punts-verds/