Programa d’Entrega Social

PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL

El Programa d’Entrega Social és desenvolupat per la Fundació Formació i Treball des de la seva constitució amb l’objectiu de proveir d’articles imprescindibles per a la vida diària, majoritàriament mobles i roba, a persones i famílies d’escassos recursos econòmics que ens són derivades pels Serveis Socials dels Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per Càritas amb els quals tenim establerts convenis de col·laboració.

PROGRAMA BRESSOL

L’objectiu primordial d’aquest programa és la millora de la qualitat de vida dels nadons i infants de les famílies en risc d’exclusió social a Barcelona. A través d’aquest Programa es dota als nadons de les famílies en risc d’exclusió social dels equips i mobiliari bàsic per a la seva cura: bressols, llits, cotxets, armaris, joguines i altres. També es pretén proveir als infants amb algun tipus de discapacitat i que pertanyen a famílies en risc d’exclusió dels elements necessaris per garantir la seva mobilitat i funcionalitat: llits articulats, cadires de rodes, elements ortopèdics, i altres. A més des de la Fundació es busca sensibilitzar a la població barcelonina respecte a la reutilització de mobiliari i elements ortopèdics per a nadons i infants, que ja no són útils però hi ha famílies que ho poden aprofitar.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Vinculat a aquest projecte, la nostra entitat ha desenvolupat un projecte de formació i inserció sociolaboral adreçat a persones derivades pels serveis socials municipals de l’ajuntament de Barcelona. Durant el 2013 un total de 78 persones han realitzat itineraris amb l’objectiu principal la millora de l’ocupabilitat. Els i les participants han realitzat formació en oficis, millora de llengües, habilitats comunicatives i tècniques de recerca de feina, així com també contractes d’inserció temporals a la nostra empresa d’inserció.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/serveis/programa-entrega-social/