«

»

Suport a menjadors socials a través de Programes d’Entrega Social

Any rere any anem consolidant la tasca de la Fundació en l’àmbit de l’entrega social, no obstant això, el que moltes vegades pot sembla una ajuda assistencial, en realitat és tot un engranatge d’activitats que permet generar feina dirigida íntegrament als nostres col·lectius.

Aquest model de triple impacte és l’estructura piramidal sobre la que es sosté el Programa d’Entrega Social (PES). El PES, per una banda gestiona la selecció, la reparació i la classificació de les donacions en espècie que rebem per part d’empreses, particulars i altres agents de la població, i alhora fa de pont per a la distribució entres les famílies beneficiàries del programa.

Com funciona? A través d’un programa d’economia circular

El fil conductor és crear i consolidar llocs de treball dirigits a col·lectius en risc d’exclusió social, els quals són els encarregats, sota la supervisió dels responsables del projecte, de la gestió de l’activitat. D’aquesta manera aconseguim generar un triple impacte sobre la societat:

  • Assistir a famílies en risc d’exclusió social del territori (Barcelona i Tarragona), assolint el lliurament de roba, mobles i altres productes de primera necessitat.
  • Reduir la generació de residus per part dels donants, convertint-los en la matèria primera per realitzar les entregues.
  • Crear i consolidar llocs de treball dirigits en exclusiva, sota supervisió d’un encarregat, a col·lectius desfavorits.

I amb els aliments? Donem un pas endavant

Fruit del constant anàlisi i millora de les activitats, la Fundació va voler donar un pas més enllà. Des de fa tres anys va iniciar les entregues de suport alimentari, l’inici de les accions es va portar a terme a Tarragona, a través del projecte Taula Amiga, portant la gestió del menjador social de la capital tarragonina.

Un any després, Barcelona va donar el salt, i va començar activitats, però en aquest cas donant suport alimentari a través d’altres menjadors socials, ja que no disposava de servei propi. A Barcelona el sistema es concretava a través de l’escola d’hostaleria D’ins, responsable de gestionar l’elaboració i entrega d’àpats per posteriorment distribuir-los entre menjadors socials de la zona (El Gregal, El Padre Julián…) i que aquests ho poguessin fer arribar als seus beneficiaris/àries.

Un treball en xarxa permanent que s’ha definit en una col·laboració cada cop més estreta, fins al punt de permetre donar cobertura a les carències que pateixen aquests menjadors (falta d’infraestructura, de personal, d’espais…) per respondre de la millor manera a la necessitat de generar àpats elaborats per a que aquests puguin distribuir-los directament.

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, en especial al Districte de Sant Martí, aquest darrer any la continuïtat del programa d’entrega d’àpats ha estat permanent, portant a terme el Suport al Menjador Solidari El Gregal amb l’entrega de menús saludables i equilibrats adaptats a cada cultura (uns quaranta al dia aproximadament).

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/suport-a-menjadors-socials-a-traves-de-programes-dentrega-social/

Leave a Reply

El teu email mai es publicarà.