Acte 25 anys

05 febrer 2018 Notícies

Dilluns 19 de febrer de 2018


A les 12.00 h: Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes (Rambla de Catalunya 10, Barcelona)

Presentaran l’Informe: el President Honorífic de la Fundació, Manuel Ribas; el President Àngel Cánovas, el Director General, Albert Alberich; i la Directora de Programes de Formació, Inserció i Intermediació de la Fundació, Marina Arnau.

A les 18.00h: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Jaume)

Intervindran: el President Honorífic de la Fundació, Manuel Ribas; el President Àngel Cánovas, i el Director General, Albert Alberich; i Josep Ginesta, Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’acte serà presidit per l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Aquest dilluns 19 de febrer celebrem el nostre 25è aniversari havent esdevingut l’entitat de referència a Espanya pel que fa a la formació i inserció de persones en risc d’exclusió social. Amb uns ingressos de 13,5M€, el valor social generat el 2017 va ser superior als 20M€. Des de la nostra creació hem atès més de 26.000 persones -4.367 l’any passat-, amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la rendibilitat i el respecte pel medi ambient. El 2017, el perfil de les persones ateses es correspon amb un 62% de procedència espanyola; un 67% sense cap tipus de prestació; i més de la meitat amb un nivell formatiu baix i amb càrregues familiars. La Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral.

Amb motiu de l’aniversari, avui es presenta l’“Informe de Formació i Inserció Laboral”, una radiografia sobre l’evolució de l’exclusió social i l’accés al mercat laboral des del 1992 fins avui, a través de l’observació i l’actuació de la Fundació a Catalunya. Aquest vespre, a més, se celebrarà un acte presidit per l’Alcadessa de Barcelona, Ada Colau, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en el que intervindran Manuel Ribas, President Honorífic i fundador de l’entitat; Àngel Cánovas, el President; i Albert Alberich, el Director General.

Les dades del primer “Informe de Formació i Inserció Laboral” de la Fundació mostren que la major part de les persones ateses des del 1992 tenen entre 25 i 45 anys d’edat, tot i que al llarg de la darrera dècada el número de menors de 25 anys ha crescut de forma exponencial. Tant homes com dones n’han estat usuaris, amb els percentatges sempre força anivellats si bé lleugerament predominat pel masculí. Els darrers anys, però, la tendència ha canviat: si al 2004 el 60% eren homes i el 40% dones, al 2017 el 48% eren homes i el 52%, dones. Pel que fa a la procedència, l’any 1992 un 51% de les persones ateses eren nascudes a l’Estat espanyol mentre que ara s’ha donat un canvi de tendència: actualment el 62% dels usuaris són persones de nacionalitat espanyola, mentre que entre la comunitat estrangera les dades coincideixen aproximadament amb les xifres d’habitants estrangers a Catalunya, procedint el 15% dels usuaris de l’Amèrica Llatina i el 10%, del Marroc (Idescat 2016, Padró municipal d’habitants. Població estrangera per països i continents). Cal destacar també la incorporació a partir del 2007 del col·lectiu d’immigrants irregulars que ha anat creixent cada any i que als inicis de la Fundació era inexistent. Del 2000 al 2017 s’ha ajudat a regularitzar la situació de 133 persones, la major part en els últims 5 anys. L’entitat, amb el suport de Càritas i d’altres, acompanya aquestes persones fins a aconseguir un contracte laboral i augmentar la seva ocupabilitat. A través de programes i projectes formatius en diferents àmbits, el 2017 es va impartir formació a 909 persones i d’aquestes, el 40% es va incorporar al mercat laboral en menys de 12 mesos. Pel que fa a la inserció laboral, un total de 811 persones -un 17% més que l’any anterior- es van integrar a empreses externes a través de programes i projectes tant propis (com Impulsa’t) com en col·laboració amb altres entitats (com Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” o Làbora de l’Ajuntament de Barcelona). Així mateix, de les 332 persones contractades per Formació i Treball, el 73% s’incorpora també al mercat laboral ordinari en menys de 12 mesos, un cop finalitzat el seu contracte amb l’entitat. Aquesta contractació s’emmarca dins del programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i cofinançats pel Fons Social europeu segons l’ordre TSF/235/2017 de 13 d’octubre que abasta: a Formació i Treball Empresa d’Inserció a les línies 1, 2, 3 i 4; a Roba Amiga a les línies 1, 2, 3 i 4; i a Recibaix a les línies 1,2 i 4.

I de l’origen de l’entitat, al 1986 a Càritas, quan un grup de quatre dones que es trobaven en situacions personals i professionals complicades, juntament amb l’educadora Anna Saumoy, van començar a seleccionar la roba que recollien de les parròquies i d’altres entitats, a la Fundació d’avui. El grup està format per la Fundació Privada Formació i Treball, l’Institut de Formació per a la Inserció Laboral, l’ETT social Amiga, i les entitats d’inserció Formació i Treball, Roba Amiga i Recibaix. Amiga és la primera ETT social a Espanya especialitzada en contractació socialment responsable de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’una via per augmentar la inclusió i una proposta de valor per aconseguir que la consciència social sigui una realitat per a tothom.

Formació i Treball compta amb 332 persones amb contractes d’inserció laboral, 182 d’equip d’estructura i 99 voluntaris, una figura imprescindible des de l’inici que li ha atorgat la personalitat que té a l’actualitat. De fet, a diferència d’altres entitats, els voluntaris treballen colze a colze amb l’equip tècnic, integrats a les diferents línies de negoci segons la seva especialització.

L’àmbit d’actuació de la Fundació és la província de Barcelona (principalment a la ciutat de Barcelona) i al Camp de Tarragona. Compta amb seus a la província de Barcelona: a Sant Adrià del Besòs (on es troba la seu principal), a Cornellà de Llobregat, a Sant Esteve Sesrovires, i a Vilanova i la Geltrú; i a la província de Tarragona: a Vila-seca i Constantí.

Projectes de Doble Impacte
L’entitat ofereix des de fa 25 anys una oferta formativa pràctica per adquirir competències a través de tallers formatius que han anat creixent i adaptant-se a les demandes del mercat laboral. Aquesta oferta formativa ha acabat esdevenint un seguit d’activitats econòmiques sostenibles, que es tradueixen en la creació de les empreses d’inserció de la Fundació. Aquestes segueixen un model d’economia circular i sostenible en el temps: ajuden a resoldre una necessitat social i/o mediambiental no coberta o insuficientment coberta alhora que creen o consoliden llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. És el que a la Fundació es denominen Projectes de Doble Impacte. Les principals línies estratègiques d’aquests projectes són les de roba i aliments, que permeten: donar formació, generar llocs de feina, tractar roba o reaprofitar aliments, i fer ajut social obtenint un impacte mediambiental positiu.
Aquests serien els casos, entre d’altres, de: Botiga Amiga, una xarxa de 10 establiments de venda de roba i complements a Barcelona i Tarragona; D’ins, l’escola d’hostaleria i restaurant que gestiona també la cafeteria del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya, i ofereix un servei de càtering de qualitat; i el menjador social Taula Amiga a Tarragona, que dóna resposta a la necessitat bàsica d’alimentació i nutrició de persones sense recursos i és un espai d’interacció entre usuaris, voluntariat i l’equip de treballadors, amb hort urbà.

En el primer cas, el programa de tractament de roba es canalitza mitjançant més de 800 contenidors de l’entitat Roba Amiga, que l’any passat van recollir 8.000 tones de roba que van ser tractades a la planta de Sant Esteve Sesrovires. El 95% d’aquest material va ser recuperat per ser reutilitzat i posat a la venda a través de Botiga Amiga, la xarxa d’establiments, o bé reciclat. Aquest fet va permetre estalviar 208.200 emissions de C02 i fins a 67 milions de m3 d’aigua (el 5% restant va ser tractat a través de processos de cogeneració energètica). El programa va generar més de 90 llocs de feina. Pel que fa al projecte de formació D’ins, es va reaprofitar el 80% del producte alimentari rebut de diverses empreses i entitats per servir més de 62.000 menús a taula a l’escola d’hoteleria i restaurant a la seu de la Fundació a Sant Adrià
del Besós i a la cafeteria D’ins del Campus de la UPC a Barcelona. A més, es van preparar 19.000 càterings i es van servir 35.000 menús addicionals a centres d’ajut social i de refugiats. El programa va generar 12 llocs de feina. I finalment Taula Amiga, per la seva part, va aconseguir un 100% de reaprofitament alimentari en ajut social a través de 20.000 menús servits a taula i del repartiment de 62.000 bosses de producte fresc. El cor d’aquest programa és el voluntariat de 19 persones i la generació d’1 lloc de feina. Aquest model d’economia social solidària també s’ha estès als àmbits dels mobles, la gestió de residus, la neteja domèstica i forestal, i la rehabilitació i manteniment d’espais. De fet, la
Fundació es destaca per comptar amb 13 línies diferents de negoci, quan l’habitual al sector són de 3 a 5. Això és el que li permet aconseguir una alta generació de llocs de treball –superant la mitjana del rati d’inserció de les entitats del tercer sector amb més d’un 70% d’insercions laborals– juntament amb la intensa feina en xarxa que es desenvolupa amb altres entitats i més de 830 empreses col·laboradores.

Els Programes d’Entrega Social
A més, la Fundació Formació i Treball gestiona i dignifica l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics: són els Programes d’Entrega Social, estretament vinculats als Programes de Doble Impacte. Aquests aporten dignitat a l’entrega atès que les persones beneficiàries són tractades com a clients d’un establiment normalitzat, escollint el producte en funció de les seves necessitats i gustos; i alhora, es genera ocupació per a persones en risc d’exclusió social, que són les que gestionen precisament aquests programes sota la coordinació de la Fundació. El 2017, més de 14.600 persones van rebre aliments, roba i equipament de la llar. Les entregues van sumar 736.000€, repartides entre: 7.021 entregues de roba; 54.911 menús servits a taula; 61.094 bosses repartides de producte fresc; 4.821 joguines; 903 entregues de mobles; 105 de material de puericultura i 10 ajuts tècnics. A finals d’any està previst fer públiques les conclusions d’un nou estudi que mesurarà l’impacte social de la intervenció de la Fundació en els diferents àmbits en els que opera per tal de poder valorar en quina mesura aconsegueix mitigar o modificar la problemàtica de cada actuació. Aquest nou estudi, a càrrec de la consultoria Roots for Sustainability té també com a finalitat contribuir a la millora de la intervenció de l’entitat en el futur.

 VEURE TOTES LES NOVETATS