Arriba una nova formació en controlador d’accessos

27 juliol 2018 Notícies

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i s’acosta a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on, segur, trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Aquest programa ens permet obtenir grans resultats tant de formació com d’inserció i és per aquest motiu que el tornem a engegar aquest 2018 amb una nova oferta formativa. Aquesta certificació té validesa en tot l’àmbit estatal, té caràcter oficial i és un certificat expedit pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes. És una formació d’accés prioritari als/les participants del Programa Làbora.

 

CONTROLADOR D’ACCESOS, 180h. Data d’inici: 17/09/2018  i de fi: 13/11/2018. Horari: 9:30-14:30h de dilluns a divendres a la Fundació Formació i Treball. c/Ramon Llull 430-438, Sant Adrià de Besòs.
La formació es divideix en els següents mòduls:
Mòdul 1.  Context laboral i perfil professional (5 hores)
Mòdul 2. Seguretat i prevenció de riscos laborals (5 hores)
Mòdul 3. Atenció bàsica al client (25 hores)
Mòdul 4. Català i castellà: exercicis de reforç i ampliació de vocabulari específic (20 hores)
Mòdul 5. Competències transversals associades al perfil professional (60 hores)
Mòdul 6. Formació específica per a personal de control d’accés (60 hores)
Mòdul 7. Accés al mercat Laboral (5 hores)

Requisits obligatoris:

– Ser major d’edat

– Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.

– No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats (certificació d’antecedents penals).

Requisits mínims:

– Persones en situació d’atur i en recerca activa de feina.

– Nivell acadèmic equivalent a Graduat Escolar, com a mínim.

– Amb formació bàsica en castellà i/o català.

– En condicions d’incorporar-se al mercat laboral (amb permís de residència i treball en vigor).

– Bona condició física.

– No patir cap malaltia ni discapacitat que pugui impedir el correcte seguiment del curs o el desenvolupament posterior de la professió.

– Disponibilitat i flexibilitat horària i motivació per a la formació.

 

Per fer-nos arribar les preinscipcions, cal que ens envieu el CV actualitzat de la persona interessada i una breu descripció del seu perfil i motivació per realitzar el curs a: Glòria Novella · gnovella@formacioitreball.org

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS