TANCADA – Oferta de treball: Autònom/a Docent en Atenció Sociosanitària en institucions socials

10 març 2022 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Autònom/a Docent en Atenció Sociosanitària a persones en institucions socials
Fundació Formació i Treball, Fundació Privada
Sant Adrià de Besòs

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

A l’àrea de Formació professional per l’ocupació i en coordinació amb l’equip tècnic, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Preparació i impartició de les classes
 • Disseny de Material i recursos didàctics
 • Col·laboració en la selecció de l’alumnat (si s’escau)
 • Disseny i implementació de l’avaluació
 • Assistència a les reunions de coordinació
 • Seguiment de la Normativa ISO
 • Prospecció i seguiment de les pràctiques en empresa (si s’escau)
 • Elaboració d’informes/memòries finals de les accions formatives.

 

REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació:

 • Titulació Universitària de Grau, Llicenciat/da o Enginyer/a o Arquitecte/A o Diplomat/da o Enginyer/a tècnic/a o Arquitecte tècnic/A o Tècnic/a Superior de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica o Màster Universitari de Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat o Certificat de Professionalitat de Docència de la Formació Professional.
 • Experiència docent de 600 hores en els últims 10 anys o 1 any d’experiència docent. (Queden exempts d’aquest requisit les persones que tinguin la titulació en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia o Mestre/a).

Les titulacions que s’hagin cursat en un país estranger han d’estar prèviament homologades pel Ministeri d’Educació d’Espanya.

Experiència mínima: Com a mínim, 1 any d’experiència professional en l’àmbit de l’atenció en institucions socials (en el cas de no tenir les titulacions requerides, l’experiència professional haurà de ser de 3 anys).

Valorable:

 • Experiència professional en docència de Certificats de professionalitat.
 • Formació en teleformació (mínim 30 hores) o experiència docent en aquesta modalitat i en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (mínim 60 hores).
 • Certificat ACTIC / COMPETIC (nivell 2-3) i/ o coneixements avançats sobre el Paquet Office (Word, Excel, PowerPoint, Access i/o d’altres).
 • Català Nivell C1 o C2 (Antic Nivell C i D).

Competències:

 • Planificació i Organització
 • Habilitats comunicatives
 • Treball en equip
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació
 • Orientació de servei
 • Flexibilitat

 

CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: A determinar en funció del projecte.
 • Jornada: A determinar en funció de l’horari de l’acció formativa.
 • Horari: Matins.
 • Retribució salarial: Segons projecte i nombre d’hores.
 • Incorporació: 08/04/2022.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a [formacio@formacioitreball.org] 

Abans del dia 01/04/2022

indicant com a referència [“DOCENT SSCS0208”]VEURE TOTES LES NOVETATS