El disseny artístic transforma material de segona mà en productes innovadors gràcies a Formació i Treball, Universitat de Barcelona i Fundació CHM

27 abril 2021 Notícies

Parelles Creatives – Trastos vells”,  és un projecte impulsat per la Fundació Formació i Treball en col·laboració amb la Fundació CHM Salut Mental i el Departament d’Arts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona. La iniciativa vol reduir l’impacte ambiental que generen els residus derivats de l’activitat econòmica del Grup Formació i Treball a través del  reciclatge de béns de segona mà en bon estat de conservació per allargar la seva vida útil.

Aquest és un projecte de cocreació i d’innovació docent en què els i les alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat posen en pràctica la seva creativitat i les tècniques que aprenen al llarg de la seva formació. L’alumnat de disseny participa en el projecte a través del FiTStorming, programa impulsat per Formació i Treball l’any 2013 que treballa per donar un segon ús a productes que han esdevingut residus. Un cop definits els models, les persones usuàries del servei prelaboral de CHM els produiran.

L’aportació per part del col·lectiu de les empreses d’inserció del Grup Formació i Treball és la selecció dels residus que es faran servir per a aquests projectes, així com d’aquells béns que poden ser susceptibles de ser reparats. Aquestes persones es troben en situacions de vulnerabilitat a qui la Fundació ofereix formació, experiència laboral i orientació cap a la inserció en el mercat de treball. Abans d’arribar a l’entitat són derivades dels serveis socials de diverses administracions (principalment, les administracions locals) o d’altres entitats socials. 

Des del Servei Prelaboral de la Fundació CHM Salut Mental es treballa per la millora competencial de persones amb trastorns en salut mental. Es reforcen dels seus hàbits bàsics de treball a través de projectes que permeten una aproximació a una situació laboral real per tal que les persones millorin la seva ocupabilitat i les possibilitats d’inserció laboral. Es treballen hàbits com l’assistència, la puntualitat, el ritme, la planificació, la seqüenciació i l’organització de les tasques, així com el treball en equip i la responsabilitat personal. Aquestes persones col·laboren amb el projecte tant en l’aportació d’idees pel disseny dels productes com en el prototipatge i la producció d’aquests. Els productes resultants podrien ser comercialitzats per part de Formació i Treball, tancant així el cercle de l’economia circular.

És doncs un projecte que aporta valor mediambiental quant a la reutilització i reducció de residus, però també aporta un gran valor social. D’una banda permet contribuir en la millora de l’ocupabilitat de persones amb risc d’exclusió social (tant per condicionants socioeconòmics en el cas de persones usuàries de Formació i Treball, com de salut mental en el cas de Fundació CHM). De l’altra, permet la interacció i cocreació entre diferents actors i agents socials, incidint així en el coneixement mutu, l’establiment de xarxa comunitària, la reducció de l’estigma vers col·lectius especialment vulnerables i en definitiva perquè contribueix a la inclusió social.

Previ al Covid-19 les trobades vinculades al projecte es feien de manera presencial, però des del març 2020 i fins juny 2021, tot el treball es fa en línia. S’ha passat d’un espai d’intercanvi d’idees a “compartir pantalla”. En el confinament estricte, l’alumnat va fer representacions 3D i els amb el que tenien a mà a casa.

 

Amb el suport de:

 

 

 

                          VEURE TOTES LES NOVETATS