El Pla d’Igualtat avança a la Fundació Formació i Treball

27 abril 2023

Des de que al 2017, la Fundació Formació i Treball emprenés per realitzar, de manera voluntària, el seu primer Pla d’Igualtat, per la totalitat de les entitats que conformen el Grup FiT, són moltes les mesures que hem anat treballant per tal de corregir els biaixos de gènere que es donen a l’entorn laboral.

Amb la segona edició del Pla d’Igualtat, continuem amb aquest repte i una de les mesures establertes, que pertany a l’àmbit 3: accés a la organització, té per objectiu assegurar l’accés igualitari de dones i homes als llocs de feina de l’empresa aplicant criteris objectius que sistematitzin el procés de selecció i garanteixin un tracte igualitari.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu vam iniciar un procés intern per identificar les persones que fan selecció de personal al Grup i vam posar en marxa una acció formativa a totes aquestes persones amb la finalitat de vetllar per l’aplicació de la perspectiva de gènere i de diversitat en la nostra activitat de selecció diària.

Aquesta formació serà fonamental per generar espais de reflexió i garantir un codi comú alora de detectar necessitats de contractació, definir el perfil professional, difondre l’oferta, recepció de candidatures, preselecció, desenvolupament de proves i/o entrevista, presa de decisions, comunicació de resultats i desenvolupament del pla d’acollida establert en el moment de la incorporació a l’entitat.

Durant els mesos d’abril i maig unes 75 persones del Grup i les diferents delegacions, participaran en aquesta formació de 4 hoers, en 4 grups diferents, a Càrrec de Barbara Educació, Cooperativa d’Iniciativa Social.VEURE TOTES LES NOVETATS