El projecte +45 assoleix un 63% d’inserció en el mercat ordinari el 2020

16 febrer 2021 Garraf

El Projecte +45, desenvolupat per la Fundació Formació i Treball i subvencionat per la Fundació Caixa d’Enginyers, ha tancat el 2020 amb el 63% de les persones participants inserides en el mercat de treball. El programa, desenvolupat al llarg d’un any a la comarca del Garraf, ha superat l’impacte de la crisi de la Covid gestionant totes les activitats amb nous recursos i noves modalitats d’atenció i identificant els nínxols d’ocupació que s’obrien en el nou panorama econòmic.

El mes de gener de 2020 s’iniciava el projecte amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones majors de 45 anys a través d’itineraris d’acompanyament cap a la reinserció. En la iniciativa han participat 19 persones, 12 de les quals han estat contractades a l’empresa ordinària i 6 més han estat derivades a altres programes d’intermediació i suport a la inserció.  El mercat laboral actual dificulta significativament l’accés al treball de persones en aquesta franja d’edat, especialment entre les persones sense formació professional o estudis superiors, com es desprèn de les dades de participació: més d’un 40% de persones només amb estudis primaris i més del 30% únicament amb la secundària acabada. Aquesta manca d’oportunitats porta moltes vegades a un atur cronificat que s’intensifica en persones que superen els 50 anys i que en aquests itineraris han estat gairebé un 70% del grup. 

Al llarg de l’any, l’acompanyament s’ha fet a través de tutories individualitzades, formacions per a la millora competencial i la derivació a altres recursos formatius.  Els temes clau que s’hi han tractat han estat la definició, planificació i execució d’un pla de treball, les competències digitals, el coneixement de nous mercats de treball i estratègies per optimitzar la recerca de feina. Totes les activitats han anat conjugant la modalitat presencial amb la telemàtica. El gran repte de la implementació del projecte ha estat apropar uns perfils que es vinculaven majoritàriament als sectors de l’hostaleria i el comerç, directament impactats per la pandèmia, cap a llocs de feina de l’àmbit de la logística, la neteja o els serveis a les persones, entre d’altres. En aquest sentit, la intermediació laboral ha estat clau per identificar les empreses amb més demanda d’ocupació així com per reforçar les relacions amb empreses ja fidelitzades.

El 2021 el Projecte  +45 ja s’ha tornat a posar en marxa per donar resposta a les persones que, cada cop més, visiten la Fundació Formació i Treball a la recerca d’una oportunitat laboral. En el context de crisi actual, l’acompanyament i la formació per al reciclatge professional seran claus per a les persones adultes que han perdut la feina i que necessiten mantenir-se actives i seguir cotitzant fins a la jubilació.  VEURE TOTES LES NOVETATS