El projecte APROP ha atès 175 persones durant el 2021

09 juny 2022 Notícies

El projecte APROP, la Borsa de Treball Domèstic que gestiona la Fundació Formació i Treball, amb col·laboració de Càritas Diocesana de Barcelona i finançat pel programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, ha atès un total de 175 persones durant el 2021 el 90% de les quals venen derivades de Cáritas. A més, el projecte ha aconseguit que 66 persones a través de 148 contractes laborals hagin tingut una o més oportunitats laborals en el mercat ordinari, aconseguint així oferir un servei gratuït i exclusiu d’intermediació laboral entre els i les participants de la Borsa i les famílies que necessiten integrar un/a treballador/a domèstic a la seva llar.

En aquest sentit, de les 66 persones que han entrat al mercat ordinari, es pot destacar que el 22,30% han estat contractades per famílies que han contactat amb APROP i que el 37,83%, han estat contractades a través del projecte “Recuperem vides, Evitem l’exclusió social” que Formació i Treball té en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, projecte finançat per la Fundació “laCaixa” i la famracèutica Kern Pharma, per a pacients sense suport familiar per a ser atesos en el seu domicili després d’un trasplantament de medul·la òssia. La resta de persones han aconseguit inserir-se al mercat laboral a través d’ofertes de Formació i Treball, del programa Incorpora o d’iniciatives pròpies.

La intermediació laboral que ofereix APROP aconsegueix cobrir les necessitats de les famílies d’integrar un/a treballador/a domèstica a les seves llars, fent tasques domèstiques de neteja i de cura de persones dependents, optimitzant d’aquesta manera la qualitat de vida de les persones grans i dependents. Les treballadores i els treballadors de la Borsa ho fan aprofitant la seva experiència i formació des el respecte, l’afecte, l’assistència personalitzada i la cura dels petits detalls de la vida quotidiana, ja que són factors que incideixen especialment en l’estat d’ànim i en l’energia vital de les persones grans i dependents.

D’altra banda, el projecte APROP persegueix per les i els seus participants un treball digne i de qualitat, envers a les condicions laborals que s’ofereixen en aquests moments com aconseguir Seguretat Social per tots i totes, vetllar pels seus drets com a treballadors/es, oferir qualitat en els ingressos i en l’ambient de treball. D’aquesta manera el projecte persegueix l’excel·lència en el servei d’atenció a les famílies. S’intenta cuidar el tracte, el llenguatge i tots aquells elements que es tenen en compte en la comunicació.

El 2021 el projecte va celebrar 5 anys i la valoració és molt positiva, igual que també es valora positivament la participació en el projecte “Recuperem vides, evitem l’exclusió social”.

     VEURE TOTES LES NOVETATS