El projecte WISE arriba al seu final

21 octubre 2022 Notícies

El projecte WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling, en el qual la Fundació Formació i Treball ha participat activament,  posa punt i final amb dos anys de treball conjunt amb altres empreses d’inserció d’Europa en el marc del projecte europeu Erasmus +. Un treball conjunt amb les entitats Ateliere Fără Frontiere (Rumania), Brigades Nature (França), ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises (Bèlgica) i RISE – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică (Rumania) que ha servit per desenvolupar, provar i implementar materials d’aprenentatge digital innovadors que s’utilitzaran per millorar les competències digitals dels treballadors i treballadores de les empreses d’inserció. 

El projecte, ha enfortit les competències pedagògiques dels tècnics i tècniques d’acompanyament a la producció que treballen directament amb els beneficiaris, mitjançant un document de treball amb diferents materials i activitats a treballar. Per altra banda, també s’ha desenvolupat una guia on s’introdueixen estudis de cas de les diferents empreses d’inserció participants, així com una introducció dels diferents tipus de WISE i exemples d’organitzacions dels països participants. Tota aquesta informació s’ha documentat en un obserbatori online, amb més informació i exemples de bones pràctiques de treball. Finalment s’ha desenvolupat contingut formatiu basat en l’alfabetització, la numeració i les habilitats digitals bàsiques.

Amb aquesta iniciativa s’ha reforçat el treball en xarxa en l’àmbit europeu, la cooperació entre entitats, la creació de xarxes i l’inercanvi de pràctiques entre organitzacions dedicades a la formació basada en el treball per adults amb poca qualificació dels països participants.

El projecte s’ha dividit en quatre seccions:

 • Learning, Teaching, Training Activities: S’han fet tres trobades que han servit per descobrir a les entitats participants la similitud entre els innumerables mètodes i metodologies en l’acompanyament de treballadors/es de les empreses d’inserció, també per posar en pràctica el material que s’anava produint i conèixer el feedback dels treballadors/es i els tècnics i tècniques d’acompanyament de les diferents entitats al respecte, etc. Ha sigut una oportunitat per compartir experiències, idees i bones pràctiques entre tots els partners que participen al projecte. Els tòpics de les trobades han estat:
  • Digital education for low skilled adults and regional experience of WISE (Formació i Treball).
  • Work integration policies for disadvantaged workers through social enterprises and public private partnership – sustainable approach for labor market integration of low skilled adults (Brigades Nature).
  • Work integration social enterprises in deprived communities (Ateliere Fără Frontiere).

 • Multiplier Events. En total s’han portat a terme cinc esdeveniments que han servit per fer difusió entre els diferents stakeholders, entitats partners i altres agents interessats, els objectius del projecte, així com els resultats aconseguits. També s’han donat a conèixer els projectes de les diferents entitats participants i s’han compartit experiències sobre les bones pràctiques de les empreses d’inserció.
  • E1. Up-skilling low-skilled adults – national and local policies and role of work Integration social enterprises. Ateliere Fără Frontiere (Rumania).
  • E2. Work integration of low skilled adults – role of job coaches and need for dedicated, professional work integration social services, and public privat partnerships. Atelier Fara Frontiere (Rumania).
  • E3. Up-skiling the disadvantaged workers – digital skills. Fundació Formació i Treball. En aquest esdeveniment, organitzat des de la Fundació Formació i Treball, es va fer difusió del projecte per a altres entitats del tercer sector de Catalunya, així com dels materials creats. En aquest acte es va posar especial èmfasi a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat i en el procés d’acompanyament d’aquestes per a la seva incorporació al mercat laboral. A l’acte hi va participar la Marta Colomer, assessora en inserció laboral, l’Esteve Ferrer, coordinador de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, i les entitats Ecosol, Saó Prats i Suara. 
  • E4. Work integration of low skilled adults – work integration social enterprises and public private partnerships. Brigades Nature (França).
  • E5. Work integration social enterprises – Sustainable paths for labour market integration of low skilled adults. RISE (Rumania).

                                                 

 • Transnational project meetings. En total s’han fet quatre trobades per fer seguiment dels objectius del projecte, les tasques a realitzar i les responsabilitats acordades. A més, també s’acordaven els objectius a seguir. Ha sigut una oportunitat per compartir experiències, idees i bones pràctiques entre tots els partners. Des de Formació i Treball es va realitzar una sessió demostrativa de tres plataformes diferents d’e-learning que l’entitat considera més adequades per formar als treballadors i treballadores de l’Empresa d’Inserció en competències digitals.
 • Intellectual Outputs. S’han realitzat quatre materials educatius en el marc del projecte WISE. L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar un conjunt de dades generals i eines de treball per als professionals (caps d’equips, tècnics d’acompanyament a la inserció i producció) que vulguin desenvolupar les seves habilitats per treballar amb persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que estiguin treballant en Empreses d’Inserció.
  • O1. E-learning software & learning materials for literacy / numeracy / and digital literacy of low skilled adults.
  • O2. E-learning modules / learning materials for job coaches training and tools sharing on skills assessment, life and job coaching, and designing and implementing work integration programmes.
  • O3. On-lines Observatory of work integration policies and practices.
  • O4. Learning material – Work integration of disadvantaged workers through social enterprises – a sustainable way for labor market integration – an introduction.

A continuació us deixem enllaços d’interès: VEURE TOTES LES NOVETATS