En Houssein, una de les 60 persones de Tarragona que ha aconseguir un contracte d’inserció a Formació i Treball

19 maig 2023 Notícies

La Fundació Formació i Treball, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona el 1992, va donar feina a 705 persones durant el 2022 a través d’itineraris d’inserció sociolaborals per a persones en risc d’exclusió social dins les empreses d’inserció del Grup; de les quals 27 persones van iniciar un procés de regularització, dues de les quals a Tarragona. Aquesta xifra suposa un 25% més respecte el 2021, passant de 564 a 705. Un augment que no para de crèixer en els últims anys a l’Entitat fent que any rere any sigui l’empresa d’inserció referent al sud d’Europa. 

Concretament, a Tarragona, on la Fundació té una de les seves 7 delegacions, la Fundació Formació i treball ha donat feina a 60 persones en situació de vulnerabilitat al territori, un 37% més que el 2021, on va donar feina a 43 persones. 

Una d’aquestes 60 persones que va aconseguir iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral a la Fundació a la seva seu a Tarragona, va ser en Houssein, un jove de 21 anys, d’origen marroquí, que va arribar a Catalunya ara fa 4 anys amb tan sols 17 anys. El Houssein va iniciar el seu itinerari a la Fundació ara fa 5 mesos després d’haver estat vivint en un pis d’acollida a Reus. Derivat per serveis socials, el Houssein va aconseguir una oportunitat a Formació i Treball, concretament a una de les plantes de tractament tèxtil que la Fundació té repartides pel territori català. En Houssein està ubicat a Constantí, on realitza les tasques rutinàries de triatge de roba. “Estic molt content amb la feina que faig a la tria. Hi estic molt agust i he fet amics que m’ajuden a estar cada dia millor”, explica en Houssein. A més declara que l’oportunitat que li ha brindat Formació i Treball li ha “permès renovar els papers i poder viure en un pis de lloguer”. 

Les xifres ens parlen d’una millora del mercat laboral: 

De les 705 persones que van ser contractades per l’empresa d’inserció durant el 2022, 284 van finalitzar el contracte d’inserció a les diferents empreses del Grup Formació i Treball, i el 59% d’aquestes, van trobar feina a empreses ordinàries, sobretot en els sectors de neteja, restauració, atenció al client i logística. 

Pel que fa a Tarragona, de les 60 persones que van ser contractades per l’empresa d’inserció durant el 2022, 32 van finalitzar el contracte d’inserció. D’aquestes persones, el 69% ha trobat feina a empreses ordinàries, sobretot en els sectors d’atenció al client, indústria, neteja, hostaleria i logística. 

Del restant de les persones que no han aconseguit feina en tot el Grup Formació i treball, destaca que el 18% està en cerca de feina i l’altre 23% no busca feina per diferents causes com poden ser la salut o el retorn al país d’origen. De fet, a la delegació de Tarragona es veu plasmada aquesta problemàtica, ja que de les persones que no cerquen feina (un 21,88% respecte el total de la finalització de l’itinerari), no en busquen per problemes de salut. 

A més, cal remarcar que el nombre de persones que treballen en contractes il·legals ha disminuït en un 61% respecte el 2021, un fet que demostra que cada vegada menys s’opta per aquest tipus d’il·legalitats i permet als usuaris i usuàries de Formació i Treball seguir regularitzant les seves situacions laborals. En el cas de Tarragona, aquesta pràctica s’ha totalment erradicat durant el 2022. 

Així mateix, les dades genèriques com a Grup ens demostren que un 45% de les persones que troben feina, ho fan amb contractes indefinits, gràcies a la reforma laboral que el govern espanyol va instaurar a principis del 2022. Els contractes indefinits de les persones que troben feina han augmentat un 350% passant d’un 6% el 2021, a un 27% el 2022. Però tot i així, segueixen existint els contractes temporals que, malauradament, són més elevats en dones; perfil que continua sent la cara de la fragilitat. 

En el cas de la delegació de Tarragona, les dades ens mostren que desapareix completament la temporalitat de la contractació, malgrat ser sectors associats a la temporalitat. 

A més, Formació i Treball ha augmentat la taxa d’inserció al mercat laboral ordinari en un 16% respecte el 2021, a més de consolidar el seu creixement anual de contractes d’inserció d’un 20% des de l’inici de la pandèmia. 

D’altra banda, la Fundació ha dedicat 15.806 hores, un 60% més que el 2021, a formar a les persones i ha dedicat 3.481 hores d’acompanyament a aquestes persones. En el cas de Tarragona, Formació i Treball ha dedicat 697 hores a formar a les persones que estan realitzant un itinerari d’inserció sociolaboral a l’entitat, i ha dedicat 2024 hores a l’acompanyament individual d’aquestes persones. 

Les dones, els joves i la mitjana edat, els més castigats pel sistema: 

Segons el “Primer informe sobre formació i inserció laboral” elaborat per la Fundació amb motiu del seu 25è aniversari, pel que fa al nivell d’inserció diferenciat per gènere, cal destacar que les dones tendeixen a tenir un nivell més baix d’inserció al mercat laboral ordinari. Tot i que l’accés a la feina és similar, les dones, en relació als homes, tendeixen a treballar en un 43% més sense contracte i perceben un sou inferior en un 39% dels casos. A més, treballen menys temps anualment que els homes, i són acomiadades més sovint, un fet que es relaciona directament amb la conciliació familiar que les dones han de gestionar. 

D’altra banda, s’observen les mateixes tendències de dificultat d’inserció laboral del mercat ordinari per rang d’edat: les persones joves (<30 anys) i les de mitjana edat (>50 anys) són les que tenen un nivell d’inserció més baix. Les persones joves en l’actualitat treballen menys i quan treballen, ho fan durant menys temps anual que les altres persones, un fet que es relaciona directament amb la temporalitat dels contractes per a la gent jove, que sovint són contractats per cobrir vacances o baixes laborals.

Els contractes d’inserció, una eina pont per fer el salt al mercat laboral

Els contractes d’inserció -mínim 6 mesos i prorrogable fins a 3 anys-, permet a les persones usuàries especialitzar-se en una professió per accedir a un lloc de feina. A més, els permet recuperar hàbits socials i laborals per incorporar-se al mercat de treball en una empresa ordinària. És a dir, una eina pont que, a més de donar estabilitat laboral i econòmica a les persones, les prepara per posteriorment donar el salt al mercat laboral ordinari. Així, un cop la persona ingresa al mercat laboral, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en risc d’exclusió que inicia el seu itinerari. 

En aquest sentit, Formació i Treball se situa un any més com a referent pel que fa a la creació de llocs d’inserció a Espanya i una de les més rellevants del sud d’Europa. Amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica, el respecte pel medi ambient i afavoreix propostes de proximitat al territori, la Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral. VEURE TOTES LES NOVETATS