Noves accions formatives del programa POISES per la igualtat d’accés al mercat de treball

11 noviembre 2020 Noticias

El programa preveu dues categories formatives. Les formacions no homologades, que inclouen cursos de formació ocupacional de menys de 120 hores i pràctiques formatives no laborals. Les homologades ofereixen formació professional en l’àmbit laboral amb certificat de professionalitat, cursos de competències clau certificats i altres modalitats, com carnets professionals, PRL, carretoner, manipulació d’aliments o carnet de conduir. Entre les diverses accions que es desenvolupen des de Formació i Treball s’imparteix un curs d’Auxiliar de cuina en modalitat semipresencial amb 175 hores de formació tècnica professional i 50h de pràctiques no laborals. També es gestiona un curs homologat CP d’Activitats Auxiliars de magatzem. Tots ells es complementen amb mòduls on es treballen competències i coneixements transversals. Aquests cursos s’adrecen a persones aturades i inscrites en el Servei Català d’Ocupació. 

La prioritat del programa és avançar en la igualtat de condicions en l’accés al mercat laboral de persones amb un major grau de dificultat d’inserció. Per fer-ho, el procés de millora del perfil dota de competències tècniques i específiques així com d’experiències d’aprenentatge en un entorn de treball real, en col·laboració amb empreses i entitats per a la realització de pràctiques no laborals. És per això que les formacions estan estretament vinculades a les demandes del teixit productiu i als nínxols d’ocupació actuals. 

A qui va dirigit

El Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social s’adreça a persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió amb poca o nul·la formació o experiència laboral, sense xarxa social, amb dificultats per accedir a recursos formatius i greus dificultats econòmiques.

Entre aquests col·lectius hi ha persones en risc de pobresa que perceben la renta mínima d’inserció o que han esgotat les prestacions. També hi ha famílies amb fills o sense, especialment famílies monoparentals, persones aturades que llarga duració, majors de 45 anys, immigrants, dones víctimes de violència de gènere, persones amb addiccions i exrecluses, entre d’altres.

La metodologia 

Els processos d’inserció sociolaboral de POISES es fan des d’una intervenció integral i transversal per poder abordar els diferents factors que incideixen en la manca d’oportunitats i l’exclusió social, com són l’habitatge, aspectes jurídics, l’economia i la família, entre d’altres. En aquest sentit s’estableixen relacions amb altres entitats i recursos no específics d’ocupació. D’altra banda, les formacions i l’acompanyament es basen en la participació activa de les persones de manera que puguin decidir cap a on orientar el seu procés de millora professional.

Un dels objectius del programa és promoure la qualitat de l’ocupació. Una via per aconseguir-ho és treballar l’acompanyament des d’un enfocament de drets sociolaborals. S’empodera i s’incrementen els coneixements de les persones perquè puguin defensar millor el seu dret a una feina digna. S’inclouen també accions de sensibilització d’empreses i de la societat en coordinació amb la iniciativa ITD (Iglesia por el trabajo decente) i altres plataformes com les d’ocupació a les llars.Una altra característica molt present és l’enfocament de gènere. Per superar la doble discriminació que viuen les dones, per ser dones i estar en situació d’exclusió social, es treballen les seves necessitats de formació específiques i la millora del seu perfil professional defugint els estereotips i apropant-les a professions històricament masculines i que sovint tenen una millor remuneració i més demanda en el mercat.VER TODAS LAS NOVEDADES