Èxit del projecte “Suport al Programa d’Ocupació i Economia Social”

27 febrer 2020 Notícies

Un any més des de la Fundació Formació i Treball hem desenvolupat el projecte “Suport al Programa d’Ocupació i Economia Social” dirigit a persones en situació o risc d’exclusió social, dins el marc de col·laboració entre Càritas Espanyola i el Santander.

Durant 2019, quatre persones han participat en el projecte i han estat contractades a la nostra empresa d’inserció. Persones com Marta Eugenia, han tingut l’oportunitat de créixer laboral i personalment en els diferents tallers productius de l’entitat.

Un programa que va començar el 2018 i que ha tancat una nova edició amb èxit. Tres de les participants han acabat el seu contracte d’inserció i han aconseguit treballar posteriorment en el mercat laboral no protegit. Una quarta persona encara està treballant a l’empresa d’inserció, amb un pronòstic futur molt favorable gràcies a l’acompanyament i formacions que ha rebut.

Les persones que treballen a través d’un contracte d’inserció són tutoritzades tant per un/a tècnic/a de producció (la figura de la persona encarregada) que és qui forma a nivell tècnic de les funcions a desenvolupar en el lloc de treball; com per un/a tècnic/a d’inserció, que s’encarrega de millorar la seva ocupabilitat i guiar-les per posteriorment poder accedir al mercat laboral ordinari.

L’objectiu del projecte en definitiva és que la persona que participa augmenti les seves competències laborals, tant bàsiques coma transversals perquè estigui millor preparada perquè un cop finalitzat l’itinerari formatiu i pràctic, aconsegueixi la seva reinserció sociolaboral.

 

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS