Formació i Treball col·labora en la rehabilitació de pisos en el marc del Pla de Barris

24 octubre 2022 Projectes

La Fundació Formació i Treball va iniciar el passat 27 de setembre el projecte de Pla de Barris, “Barris d’oficis: programa de formació i experienciació laboral en rehabilitació d’elements comuns a finques”, en col·laboració amb Barcelona Activa.

Les persones participants del projecte són residents als barris adherits al Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona i han estat derivades de Barcelona Activa, entitats socials i diferents dispositius de Serveis Socials Municipals d’aquests barris. Els seus perfils són molt diversos en edats, gènere i procedència, però totes tenen en comú estar a l’atur o en situació de precarietat laboral i l’interès per dedicar-se al sector de la construcció, així com la motivació i la capacitat individual per desenvolupar les tasques previstes al projecte.

L’alumnat ha iniciat amb èxit la fase formativa del projecte, que inclou una formació professionalitzadora de rehabilitació i manteniment d’edificis per realitzar les dues especialitats que inclou el projecte. Les especialitats tindran com a finalitat la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’habitatges, i la millora de les condicions d’habitabilitat del veïnat d’un conjunt d’edifics ubicats a la zona nord del barri de Trinitat Vella.

La formació professionalitzadora de 300 hores de rehabilitació i manteniment d’edificis es divideix en dos grups: 10 alumnes cursen les operacions bàsiques d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i climatització: i 10 alumnes fan el curs d’operacions bàsiques de rehabilitació d’elements comuns i pintura.

Tots i totes reben també una formació transversal del 20 hores on es treballen les competències transversals associades a l’entorn laboral seguint el model d’ocupabilitat per competències. A més, també se les formarà en les principals eines digitals de navegació, comunicació i recerca de feina en el món digital i en un entorn tecnològic.

Al final de la fase formativa, l’alumnat realitzarà 70 hores de pràctiques orientades a activitats i tasques que millorin les competències professionals adquirides al llarg de les 300 hores de formació.

Les pràctiques es realitzaran al mateix entorn laboral on posteriorment hi aniran a treballar durant la segona fase del projecte, que es la fase d’experienciació laboral amb un contracte laboral de sis mesos.

L’objectiu d’aquest contracte és donar resposta a la necessitat d’ocupació i millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur en l’àmbit de la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’habitatges. D’altra banda, el contracte també vol aconseguir la millora de les condicions d’habilitat del veïnat del conjunt d’edificis coneguts com a “pisos del Patronat” a la zona nord de la Trinitat Vella.

Les persones participants reben un acompanyament tutorial i seguiment diari, amb l’objectiu de promoure la integració de noves competències i aprenantatges i afavorir la presa de decisions perquè puguin anar assolint, des d’una dimensió proactiva, els seus objectius personals, formatius i professionals.

             

 VEURE TOTES LES NOVETATS