Formació i Treball i l’Hospital Clínic impulsen el projecte ‘Recuperem vides, evitem l’exclusió social’

22 març 2021 Notícies
Featured Video Play Icon

L’Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball (promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona) han liderat el projecte social de cuidadors i cuidadores per a pacients sense suport familiar per ser atesos en el seu domicili després d’un trasplantament de medul·la òssia. El projecte rep el suport de CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació ”la Caixa”, i del laboratori farmacèutic Kern Pharma. Un projecte d’innovació social que permet la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i, al mateix temps, un acompanyament i suport efectius per als pacients del Clínic que no disposen d’un cuidador o xarxa de cuidadors per fer el trasplantament de medul·la òssia a domicili, essent aquest un dels requeriments necessaris per ser candidat a aquesta modalitat assistencial.

El projecte “Recuperem vides, evitem l’exclusió social” ha permès crear un servei de cuidadors i cuidadores professionals a domicili pel Programa de Trasplantament Domiciliari de l’Hospital Clínic de Barcelona, mitjançant un Pla Formatiu teòric i pràctic, que garanteixi l’accés a aquells i aquelles pacients que fins ara, tot i complir cadascun dels criteris mèdics requerits, quedaven exclosos al no comptar amb un cuidador o cuidadora que els acompanyés en el període de convalescència, que suposa una mitjana de 14 dies i amb un acompanyament de 24 hores diàries. D’aquesta manera, Formació i Treball s’encarrega de seleccionar als cuidadors i els professionals de la Unitat d’Atenció Domiciliària (UAD) de formar-los per fer efectiva la seva feina al domicili dels pacients.

Paral•lelament, el programa permet que aquest servei potenciï la inclusió al mercat de treball a persones en risc d’exclusió que participen del programa APROP de la Fundació Formació i Treball, com a professionals de la cura dels i les pacients trasplantats a domicili.

Els cuidadors i cuidadores dels pacients del Programa de Trasplantament Domiciliari tenen, d’aquesta manera, un paper d’acompanyants instruïts en l’àmbit assistencial que intervenen en aspectes com: vetllar per l’estat de salut del i la pacient (davant qualsevol incidència informen immediatament als professionals sanitaris responsables), impulsar als pacients a continuar amb el seu tractament, vetllar i garantir l’acompliment dels controls diaris o ajudar-los a superar possibles barreres emocionals que puguin posar en risc l’èxit del tractament, entre d’altres.
D’altra banda els resultats que aconsegueix aquest programa a través d’aquesta nova figura de cuidador o cuidadora són: la millora del procés de convalescència de les persones que reben l’atenció domiciliaria en comparació amb aquelles que reben atenció a l’hospital durant el seu procés de recuperació. Al mateix temps, el programa permet millorar l’ocupabilitat de les persones que realitzen la funció de cuidadors i cuidadores a domicili de manera remunerada i que provenen de col•lectius en risc d’exclusió i vulnerabilitat.

La població objecte d’aquest projecte estarà constituïda per unes 10 persones/any, d’un total d’uns 30-35 pacients/any del programa de trasplantament domiciliari del Clínic, que no poden ser ateses al seu domicili per manca total o parcial d’un cuidador familiar.

Durant el 2019, es va desenvolupar el projecte pilot per verificar la bona execució del programa, gràcies a la col•laboració en el finançament de Càritas Barcelona i el laboratori farmacèutic Kern Pharma. Va consistir en fer el seguiment a 3 pacients, dos durant les 24 hores i un tercer durant 16 hores del dia, els 14 dies d’acompanyament domiciliari. A nivell d’inserció laboral dels cuidadors/es que vam participar, de les 7 persones 3 d’elles van trobar feina, aconseguint un índex d’inserció del 43%.

Pel Dr. Francesc Fernández Avilés, Coordinador del programa d’atenció a domicili de l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques i Consultor del Servei d’Hematologia “aquest programa és la solució pels pacients que no podien disposar d’un cuidador parcial a complet. És un clar exemple d’un projecte de col•laboració entre una institució sanitària pública i una fundació privada. Per Marina Arnau Olivé, Codirectora de la Fundació Formació i Treball, “ha permès que les persones de la borsa de treball puguin disposar d’una feina justa i que poguessin créixer professionalment. D’aquesta manera, les cuidadores tenen les pautes necessàries per fer aquest acompanyament als pacients”.

Aliança per a la innovació social

A l’any 2.000, l’Hospital Clínic de Barcelona va posar en marxa el Programa de Trasplantaments Domiciliaris (PTD), una iniciativa pionera, i única en aquell moment a l’estat espanyol, que es porta a terme en molt pocs llocs del món, principalment als Estats Units. Aquest innovador programa focalitza les cures sanitàries dels/les pacients al domicili al dia següent de rebre la infusió de les cèl•lules mare d’un trasplantament de medul•la òssia. Està integrat per un equip de metges i infermeres especialitzats en cures a domicili, evitant així la visita mèdica diària a l’hospital, fomentant la integració de la persona cuidadora durant tot el procés. Aquest model assistencial permet una millora en la qualitat de vida dels i les pacients i una millor gestió dels recursos sanitaris.

L’any 2017, per encàrrec de Càritas, Formació i Treball va posar en marxa la borsa de treball de servei domèstic, anomenada APROP, amb l’afany de transformar les trajectòries vitals d’un col•lectiu molt feminitzat i invisible (el sector del servei de la llar). A través d’aquesta borsa s’aconsegueix crear un instrument ben engreixat per, des de la proximitat i amb una concepció humanista i de professionalització, donar resposta a les famílies demandants de serveis d’assistència a la llar.

L’impuls i consolidació dels projectes del Clínic i formació ha treball ha estat clau per al desenvolupament del projecte i poder inserir laboralment als cuidadors i millorar la qualitat de vida dels pacients.

   

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS