Formació i Treball impulsa un índex d’ocupabilitat en col·laboració amb Roots for Sustainability i l’Ajuntament de Barcelona

19 octubre 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball ha impulsat un índex d’ocupabilitat per tal de promoure processos de millora dels serveis que ofereixen i de coresponsabilitat de gènere, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les dones contractades en relació amb la seva inserció laboral. Es tracta d’un projecte de recerca i innovació que ens permetrà introduir canvis en l’atenció a les dones de l’entitat i que això pugui repercutir en el balanç social de la Fundació, augmentant la qualitat i l’estabilitat de la contractació futura de les dones que atenem, a més de millorar els processos de prestació de serveis que ens permeten generar llocs de treball.

Des de fa uns anys l’equip d’Acció Social de l’entitat ha observat que les dones a les quals es facilita l’accés a l’empresa ordinària tenen una contractació més precària, amb més contractes al llarg de l’any i més temporalitat en la contractació. Per reduir les desigualtats de gènere al mercat de treball sorgeix la necessitat de realitzar un índex d’ocupabilitat, per tal d’entendre la contribució de Formació i Treball a la millora de l’ocupabilitat de les dones contractades i relacionar-la, en última instància, amb la seva inserció (mesurada a través de l’Índex d’Inserció).

D’aquesta manera la Fundació podrà millorar de manera substancial l’aportació a les dones de l’entitat, així com promoure accions de sensibilització envers les persones usuàries i el teixit empresarial per tal de millorar en coresponsabilitat de gènere, estereotips, segregacions a les ocupacions o bretxa salarial.

El procés del projecte ha estat en primer lloc un anàlisi inicial, la definició de l’Índex d’ocupabilitat i els elements associats, l’elaboració de la documentació final, la transferència al personal tècnic de l’entitat i la posada en marxa de l’eina. Els objectius que s’han perseguit són:

  • Avaluar l’impacte social de la intervenció de la Fundació entre les persones treballadores d’inserció.
  • Reflexió interna sobre el model conceptual i els processos de treball actuals associats a la millora de l’ocupabilitat de la persona.
  • Consolidació de la cultura de treball interna associada a la mesura de resultats i d’impacte com a eina per a la presa de decisions.
  • Definició dels indicadors clau i els escenaris de rendiment associats a l’ocupabilitat de la persona.
  • Millora dels processos de diagnòstic i seguiment de la persona i de reporting.
  • Posada en marxa dels elements que permetran analitzar i avaluar de manera formal, rigorosa i eficient els resultats de l’entitat i creuar-los amb l’impacte (Índex d’Inserció).
  • Sensibilitzar el teixit empresarial per tal de fer un consum responsable dels serveis de selecció de personal.
  • Millorar la intervenció de les dones que atenem, amb noves bases metodològiques.
  • Millorar la qualitat de la contractació a l’empresa ordinària de les dones que atenem.
  • Contribuir a la difusió dels resultats i beneficis de l’economia social, consolidant el relat dels valors que l’acompanyen i promovent la seva rellevància en la transformació social, de com l’ESS està jugant un paper important en la construcció de nous models socioeconòmics per la ciutat.

La inserció laboral es treballa conjuntament amb les administracions, les entitats socials i el teixit empresarial dels territoris on té presència la Fundació. Per a la derivació de persones en risc d’exclusió social col·laborem de forma permanent amb els Serveis Socials Municipals, institucions penitenciàries (CIRE), DGAIA, Càritas i altres entitats que treballen l’àmbit de la lluita contra l’exclusió social. Aquests serveis són els que en primera instància atenen, diagnostiquen i deriven a aquelles persones que requereixen l’acompanyament dels itineraris d’inserció laboral que ofereix la Fundació.

Convocatòria de subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a activitats i projectes de promoció i reforç de l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona en 2020.VEURE TOTES LES NOVETATS