Formació i Treball participa en el projecte ERASMUS +, WISE for Digital Upskilling

23 agost 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball participa en el projecte ERASMUS +, WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling amb les entitats Ateliere Fără Frontiere (Rumania), Brigades Nature (França), ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises (Bèlgica) i RISE – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică (Rumania). L’objectiu de la iniciativa és desenvolupar, provar i implementar materials d’aprenentatge digital innovadors que s’utilitzaran per millorar les competències digitals dels treballadors i treballadores de les empreses d’inserció. 

La formació estarà basada en l’alfabetització, la numeració i les habilitats digitals bàsiques. Durant el desenvolupament del projecte que s’allargarà fins al mes d’octubre del 2022 es provaran i es farà difusió d’un conjunt d’eines i materials digitals d’aprenentatge innovadors per preparar l’equip tècnic d’acompanyament i caps de producció com a professionals per promoure i assolir els reptes d’equitat, diversitat i inclusió al voltant d’aprenentatges basats en el treball com eines per a l’avaluació de competències, vies d’integració per a treballadors en risc d’exclusió social i l’orientació laboral i personal. Amb aquesta iniciativa es reforça el treball en xarxa en l’àmbit europeu, la cooperació entre entitats, la creació de xarxes i l’intercanvi de pràctiques entre organitzacions dedicades a la formació basada en el treball per a adults amb poca qualificació dels països participants.

El camí cap a la digitalizació

Un de cada quatre adults europeus de 25 a 64 anys (aproximadament 64 milions d’adults) té una baixa qualificació acadèmica. Només el 64% d’aquesta població van participar activament al mercat laboral, en comparació amb el 80% amb un nivell educatiu mitjà i el 89% dels que tenen estudis superiors. Els i les treballadors/es amb baixes competències bàsiques tenen 1,8 vegades més probabilitats de quedar-se a l’atur i tenen un alt risc d’inactivitat: només el 55% dels poc qualificats enquestats en un estudi recent treballaven, cosa que mostra el seu fràgil vincle amb el mercat laboral. 

El mercat laboral actual i la indústria 4.0 pressuposen algunes competències bàsiques per a totes les persones potencialment ocupables; estem parlant d’alfabetització, numeració i alfabetització digital. Les persones amb poca qualificació tenen mancances en aquestes habilitats, en particular en les digitals i com a conseqüència estan més allunyats del mercat laboral normal. Reincorporar-se sovint requereix adquirir una qualificació formal, però les persones amb poca qualificació tenen 4 vegades menys possibilitats d’aprofitar oportunitats d’aprenentatge permanent que les persones altament qualificades. Aquestes necessiten un servei individualitzat donades les seves dificultats sovint acumulades. 

Al projecte participen Empreses d’Inserció (WISE), actors essencials pel procés d’inserció per persones en situació de vulnerabilitat. En molts casos, aquestes empreses són proveïdores d’altres serveis per aquestes persones com formació professional, orientació laboral o Programes d’Entrega Social entre d’altres. Els WISE compleixen la seva missió d’interès general per facilitar l’accés i la inserció de persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral ordinari, com a principal objectiu.VEURE TOTES LES NOVETATS