Formació i Treball reforçarà l’ocupabilitat de les dones participants en el projecte VESTA

10 desembre 2021 Notícies

Aquest mes de novembre s’ha posat en marxa el projecte VESTA, una col·laboració entre diferents ajuntaments i entitats del Besòs que treballarà per garantir habitatge i feina a dones en situació de sense llar amb fills i filles a càrrec en els diferents municipis implicats. La Fundació Formació i Treball serà la responsable d’acompanyar a les dones que puguin iniciar un itinerari cap a la formació i inserció laboral. 

El 15 de setembre d’enguany es va signar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu-serveis socials Barcelona, Fundació Mambré i Fundació Formació i Treball, per a l’execució de VESTA. Aquest projecte pilot d’acompanyament integral es desenvoluparà durant els pròxims tres anys, amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros. 

La Fundació Formació i Treball durà a terme l’acompanyament per a la millora de l’ocupabilitat  de les dones que accedeixin a un habitatge social i que així ho requereixin. Tenint present la complexitat dels perfils atesos, la intervenció es basarà en el desenvolupament d’itineraris laborals molt personalitzats i ajustats al conjunt de necessitats detectades. Per fer-ho possible, la Fundació treballarà en coordinació amb la resta de professionals d’atenció directa per assegurar l’encaix entre l’itinerari laboral i la situació extremadament canviant de la persona usuària. Formació i Treball preveu poder atendre unes 12 dones en el marc del projecte.

L’itinerari d’acompanyament laboral, que durarà entre sis mesos i un any, inclourà diferents accions. Es farà un seguiment tutorial individual per part de l’equip tècnic, on es realitzarà una diagnosi ocupacional, un balanç de les competències de la persona participant i la definició d’un pla de treball. Per avançar en la millora competencial, es derivaran les dones cap a formacions en oficis, tant de la mateixa entitat com d’organitzacions externes, i es reforçaran les competències (bàsiques i transversals) mitjançant píndoles, monogràfics i tallers formatius: alfabetització digital, llengües, competències clau pel manteniment d’una feina, entre d’altres. 

Un altre dels serveis especialitzats que podrà oferir la Fundació el desenvoluparà l’Àrea de Prospecció i Relació amb Empreses que gestiona una borsa d’ofertes regular i que participa en diferents xarxes d’intermediació laboral. Tot l’itinerari culminarà amb pràctiques professionalitzadores, tant a empreses ordinàries (vinculades a cursos de formació) com als mateixos tallers productius de Formació i Treball. També es preveu posar a disposició algunes places a l’empresa d’inserció de la Fundació. Es tracta de contractes temporals de 6 mesos prorrogables on les persones són acompanyades per tutors i tutores al llarg de tota la contractació.

La participació de Formació i Treball en aquest projecte forma part d’una línia de treball que l’entitat ja desenvolupa des de fa alguns anys per tal de millorar les condicions bàsiques de vida que permetin a les persones iniciar un procés formatiu i d’inserció cap al mercat de treball. L’entitat compta amb experiències en diferents projectes que combinen inclusió laboral i habitatge com són el projecte Insula, en marxa des de 2019 en col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu-serveis socials Barcelona i Fundació Mambré,  i el projecte Inserthabitat, realitzat amb Habitat 3.

 

Vegeu la Nota de premsa de la presentació del projecte VESTA  al Consorci del Besòs el 23/11/2021.

 

          

 VEURE TOTES LES NOVETATS