Formació i Treball se suma al Pacte de la Moda Circular

22 agost 2022 Notícies

La Fundació Formació i Treball se suma al Pacte per a la Moda Circular, un acord voluntari al qual s’han adherit 55 empreses i entitats del sector tèxtil per capgirar l’impacte ambiental i climàtic d’aquest sector, el segon més contaminant del món. 

Després d’un procés de diàleg i consens, Generalitat de Catalunya, productors del sector, gestors de residus, ens de l’Administració local, universitats, centres de recerca i tecnològics, organitzacions del tercer sector ambiental i altres agents, hem signat aquest Pacte per a la Moda Circular a Catalunya per impulsar la transformació del sector tèxtil cap a un model d’economia circular a partir d’una perspectiva integral i integradora de tots els actors de la seva cadena de valor. 

Entre els objectius del pacte destaquen el d’incrementar la durabilitat dels productes i el percentatge de material reciclat incorporat als teixits; reduir i eliminar l’ús de materials nocius; augmentar la reutilització amb la implementació de nous models de negoci; i desplegar estratègies de producció més netes i eficients. 

En aquest sentit, les empreses i entitats que ens hem adherit al Pacte ens comprometem a reduir entre un 5 i un 10% la generació de residus tèxtils; assolir entre el 25 i el 30% en la recollida selectiva d’aquesta fracció l’any 2024; i incrementar el percentatge de valorització material de la part recollida selectivament. 

Avancem cap a la nova llei de prevenció i gestió de residus de Catalunya

El Pacte per la Moda Circular fa un pas més per a transformar, de manera sostenible, el sector tèxtil cap a l’economia circular. Així doncs, el Pacte va en la línia de les diferents regulacions que s’han realitzat en l’àmbit europeu, estatal i català. A l’Estat espanyol, l’Estrategia española de economía circular i l’Avantprojecte de llei de residus estableixen la prohibició d’incineració i abocament d’excedents no venuts (2021). A més, també es concreten un conjunt d’objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus municipals i recollida separada dels residus tèxtils (2025) i l’aplicació prevista del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) als residus tèxtils. 

L’Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, inclou objectius i mesures concretes per als residus tèxtils. Per a l’any 2025, planteja una reducció a tot el país del 10% d’aquests residus, respecte al generat el 2019, i d’un 25% per al 2030. 

Un pacte en línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Fundació està fermament compromesa amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Té com a objectius estratègics erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (ODS 1);  promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (ODS 8); i aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes (ODS 5). Com a objectius prioritaris té enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (ODS 17); posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible (ODS 2); garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom (ODS 4); reduir la desigualtat en i entre els països (ODS 10); garantir modalitats de consum i producció sostenible (ODS 12); i adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (ODS 13). VEURE TOTES LES NOVETATS