Formació i Treball, l’empresa d’inserció de referència a l’estat espanyol, presenta el balanç 2018 de la seva activitat

10 abril 2019 Notícies

Ahir, i per segon any consecutiu, vam presentar al Col·legi de Periodistes de Barcelona el balanç de l’activitat de la Fundació al llarg del 2018 dedicada a formar i inserir laboralment a persones en risc d’exclusió social alhora que a gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.

L’entitat, que l’any passat va celebrar el seu 25è aniversari havent esdevingut l’empresa més gran pel que fa a la creació de llocs d’inserció de tot el territori espanyol, ha explicat avui que amb uns ingressos de 15M€ el 2018 -un 15% més que l’any anterior-, consolida creixements de 2 dígits des de fa cinc anys i genera un valor social superior als 23M€. L’organització també presenta les dades d’incorporació de beneficiaris de l’empresa d’inserció a l’empresa ordinària més altes de Catalunya, per sobre del 70%.

Amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient, la Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral. Des de la seva creació per Càritas Diocesana de Barcelona el 1992, ha atès més de 29.000 persones, i el 2018, 3.497 persones, un 55% de les quals van ser dones; un 56% de nacionalitat espanyola i un 44% d’altres nacionalitats, principalment d’Àfrica i Sud-Amèrica. En l’àmbit de la inserció, 1.034 persones un (27,5% més que l’any anterior) van ser contractades per empreses externes a través de programes i projectes propis, com Impulsa’t, Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” o Làbora de l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa al perfil de les persones que accedeixen a contractes d’inserció a les pròpies empreses d’inserció és més heterogeni, però els dos més usuals són el de dona, monoparental femenina amb càrregues familiars i nivell d’estudis baix, i el d’immigrant, amb càrregues al país d’origen i sense xarxa al nostre país. Enguany, a través d’aquests contractes d’inserció, Formació i Treball ha donat feina a 379 persones en situació de vulnerabilitat, 30 de les quals pertanyien al col·lectiu d’immigrants irregulars. Un cop acabat l’any, 168 van finalitzar el seu contracte d’inserció, i d’aquestes, el 71% s’ha incorporat al mercat laboral ordinari en menys de 12 mesos. Aquestes 379 persones van ser contractades a través del programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i cofinançats pel Fons Social europeu segons l’ordre TSF/235/2017 de 13 d’octubre, i Resolució TSF/1862/2018, de 25 de juliol que abasta: a Formació i Treball Empresa d’Inserció a les línies 1, 2, 3 i 4; a Roba Amiga a les línies 1, 2, 3 i 4; i a Recibaix a les línies 1,2 i 4.

 

El Director de la Fundació, Albert Alberich, ha explicat aquest matí que la Fundació destaca per comptar amb 15 línies diferents d’activitat, quan l’habitual al sector és de 2 a 4: “això és el que ens permet aconseguir una alta generació de llocs de treball –superant la mitjana del rati d’inserció de les entitats del tercer sector– juntament amb la intensa feina en xarxa que desenvolupem amb altres entitats i les 900 empreses col·laboradores que ens donen suport”.

A finals de 2018, l’estructura de l’entitat estava formada per un total de 493 persones: 190 formen part de l’equip d’estructura, 92 són voluntaris, i els 211 restants són els treballadors amb contractes d’inserció laboral. Cal dir que la traducció de la contribució del voluntariat a termes econòmics es valora en més 200.000€ l’any passat; i que uns dels trets característics dels voluntaris de la Fundació és el treball coordinat amb l’equip tècnic, aportant valor a les diferents línies d’activitat segons la seva especialització.

El Primer Estudi d’Impacte Social

L’any passat la Fundació va portar a terme el primer estudi d’impacte social realitzat per una entitat de les seves característiques a Espanya. Tal i com ha explicat la Marina Arnau, directora d’Acció Social de la Fundació, l’estudi ha permès “mesurar i corroborar la utilitat del pas per una empresa d’inserció per als col·lectius en risc d’exclusió social; i ha posat de manifest la singular personalitat de Formació i Treball, doncs no tan sols imparteix formació als seus usuaris i usuàries i els insereix al mercat laboral, sinó que també els contracta en la pròpia organització com a part del seu itinerari laboral”. Les conclusions de l’informe indiquen que el 71% de les persones vulnerables que passen per l’itinerari de l’empresa d’inserció de la Fundació troben feina en els següents 12 mesos de la seva finalització; que el 90% dels usuaris han trobat feina en els següents 2 anys, quan només el 36% ho havien fet en els darrers dos anys abans de tenir el seu contracte d’inserció amb Formació i Treball; i que el 42% declaren tenir un sou millor o molt millor que abans del contracte d’inserció. Pel que fa al perfil de la ocupació analitzada a l’estudi, els resultats indiquen que les dones tot i haver millorat las seva ocupabilitat en un 53% en el moment d’accedir a una feina, són les que tendeixen a un nivell d’inserció més baix. Treballen un 43% més sense contracte que els homes, triguen més en trobar feina, treballen menys temps anualment i són acomiadades més sovint. Aquesta tendència està estretament lligada als sectors on treballen més dones: la neteja o la cura de persones. Les persones de menys de 30 anys i les més grans de 50 són les que tenen un nivell d’inserció més baix a l’empresa ordinària mentre que les d’origen estranger tenen una qualitat d’inserció més elevada que les d’origen espanyol, que treballen menys en l’economia submergida.

“Podries ser tu”, el primer llibre solidari de la Fundació

El 2018, per primera vegada, l’entitat va editar un llibre amb motiu del seu 25è aniversari. “Podries ser tu” és un recull de 25 històries protagonitzades per usuaris i usuàries de la Fundació i explicades per personalitats rellevants de la societat civil catalana, com són: Agnès Marquès, Àngels Bassas, Anna Mª Briongos, Anton Costas, David Colomera, Toni Batllori, Arcadi Oliveres, Carme Riera, Carme Trilla, Elvira Maluquer, Joan Carles Peris, Joan Comella, Jordi Batiste, Maria Xinxó, Salvador Alemany i Xavier Graset. El llibre a un exercici de reflexió sobre el què haguéssim fet cadascú de nosaltres si les nostres circumstàncies i trajectòries haguessin estat unes altres. El projecte ha estat possible gràcies al patrocini de Cellnex i Bon Preu – Esclat. El llibre estarà disponible a la cadena d’establiments Botiga Amiga de la Fundació i a finals d’abril també a: botigaamiga.org.

Els Nous Projectes

L’entitat ofereix des de fa 25 anys una oferta formativa pràctica per adquirir competències a través de tallers formatius que han acabat esdevenint un seguit d’activitats econòmiques sostenibles, que es tradueixen en la creació de les empreses d’inserció de la Fundació. Aquestes segueixen un model d’economia circular i sostenible en el temps: ajuden a resoldre una necessitat social no coberta, redueixen la generació de residus i creen o consoliden llocs de treball sostenibles per a persones en risc d’exclusió social. És el que a la Fundació es denominen Projectes de Triple Impacte: social, mediambiental i econòmic. Les principals línies estratègiques d’aquests projectes són les de roba i aliments que permeten: donar formació, generar llocs de feina pel col·lectiu, recuperar roba o reaprofitar aliments, i fer ajut social obtenint un impacte mediambiental positiu. La línia tèxtil, per exemple, es canalitza mitjançant més de 920 contenidors propis vinculats als projecte  Moda Re de Càritas i Roba Amiga, que l’any passat van aportar 11.000 tones de roba a la planta de Sant Esteve Sesrovires, la més gran de tractament tèxtil del Sud d’Europa. Aproximadament el 50% d’aquest material es prepara per la seva reutilització, ja sigui a través de la xarxa pròpia Botiga Amiga i de la resta de Càritas, o amb l’exportació a altre països; mentre que un altre 40% es prepara pel seu reciclatge a noves fibres, i el 10% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Aquest línia va generar més de 130 llocs de feina d’inserció. L’altre exemple seria D’ins, Escola Restaurant amb la seu de la Fundació a Sant Adrià del Besós i la cafeteria del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya, entre ambdues iniciatives es van servir 71.218 menús, 258 càterings i es generar 28 llocs de feina d’inserció.

Entre els projectes endegats l’any 2018 per la Fundació, la Marina Arnau ha destacat la implicació d’Amiga ETT Social en l’assistència als joves migrants sense referents familiars per a la seva integració social mitjançant un lloc de treball que els pugui ajudar a regularitzar la seva situació un cop esdevinguin majors d’edat, i permeti la seva integració social. La Directora d’Acció Social ha subratllat “la voluntat de que esdevingui una àrea nova de treball a la Fundació per donar resposta a aquest repte social actual.” Per la seva banda, l’Albert Alberich també ha explicat la col·laboració en la iniciativa Moda Re amb Càritas Española, un projecte de reciclatge tèxtil amb criteris ètics per inserir persones en risc d’exclusió social, que ha permès que 32.000 tones de roba usada siguin tractades en una xarxa de 27 plantes de transferència i altres 3 de gestió integral, amb tecnologia d’última generació. I que a Catalunya, permet dignificar la forma en què reben la roba aquelles persones que ho necessiten gràcies a la cadena d’11 establiments de Botiga Amiga que promou la Fundació, qui també s’ocupa del transport, la recollida, l’emmagatzematge, la tria i la distribució de la roba.

Per al 2019 i “d’acord amb l’esperit d’innovació i de millora contínua” expressat pel Director, “la Fundació es planteja cada any iniciar almenys un projecte nou que respongui al seu objectiu d’aconseguir un triple impacte: en termes econòmics -generant feina-; socials -donant cobertura de necessitats bàsiques pels seus col·lectius-; i de millora mediambiental -amb la reducció de residus-.” En aquest sentit, enguany els projectes clau giren entorn al reaprofitament alimentari, i en el treball en xarxa en l’acompanyament per a l’ocupació i l’habitatge. En el primer cas, són gairebé 30 les persones que treballen en la logística, la manipulació i la preparació i distribució dels aliments per fer possible un consum més responsable i donar-li una segona vida als excedents alimentaris que donen les empreses. I en el segon, és el que lliga ocupació i habitatge (i, en un futur pròxim, també salut), en l’aposta de la Fundació per fer front als diversos factors (estructurals, institucionals, relacionals, personals i de discriminació o absència d’estatut legal) que provoquen la pobresa cronificada.

Aquesta especialització i èxit en la inserció laboral és possible per la metodologia de la Fundació: el treball en xarxa, un tret que la Fundació impulsa activament, i que porta a la construcció d’aliances amb entitats, institucions i empreses que treballen en activitats complementàries. En l’actualitat ha consolidat 22 aliances actives en l’àmbit de la inserció laboral i en els projectes de triple impacte.

El  grup Formació i Treball està format per la Fundació Privada Formació i Treball, l’Institut de  Formació per a la Inserció Laboral, l’ETT social Amiga, i les empreses d’inserció Formació i Treball, Roba Amiga i Recibaix. Amiga és la primera ETT social a Espanya especialitzada en la contractació socialment responsable de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’una via per augmentar la inclusió i una proposta de valor per aconseguir que la consciència social sigui una realitat per a tothom.

L’àmbit d’actuació de la Fundació és la província de Barcelona (principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona) i al Camp de Tarragona. Compta amb delegacions a: Sant Adrià del Besòs, on es troba la seu principal; a Barcelona, a Cornellà de Llobregat, a Sant Esteve Sesrovires, a Vilanova i la Geltrú, a Reus, a Vila-seca, a Constantí i a Tarragona.

 VEURE TOTES LES NOVETATS