La Fundació Formació i Treball esdevé el braç d’inserció laboral de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi

31 octubre 2019 Notícies

Aquest mes d’octubre ha entrat en vigor el nou acord de col·laboració entre la Fundació Formació i Treball, i la Fundació Llegat Roca i Pi. Les dues entitats van signar el conveni al juliol amb la voluntat que Formació i Treball esdevingui el braç d’inserció laboral de Roca i Pi.
Aquesta col·laboració comportarà l’obertura d’una nova delegació de Formació i Treball al municipi de Badalona. D’aquesta manera es potenciarà l’impacte social a l’àrea del Barcelonès nord -especialment a Badalona-.

L’aliança entre les dues entitats neix l’any 2014 amb l’obertura del Taller Sant Isidre, un centre sòcio-ocupacional dirigit a persones sense llar amb la finalitat de donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu al territori -en aquest cas l’entesa també va comptar amb el suport de Càritas-. La trajectòria del Taller ha permès refermar la relació entre Roca i Pi, qui assumeix l’atenció inicial i derivació de persones al taller, i Formació i Treball, qui assoleix el rol d’acompanyament a la inserció.

Àngels, Empresa d’Inserció
La signatura d’aquest conveni també inclou l’aprovació de l’absorció per part de Formació i Treball d’Àngels Empresa d’Inserció. Àngels va néixer el 2014 amb la missió de facilitar la formació, la integració i la incorporació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
Aquesta absorció determina que les activitats desenvolupades fins ara per Àngels, com són els serveis d’arranjament de la llar per col·lectius vulnerables, passen a integrar-se dins del servei de construcció i reformes que desenvolupa Formació i Treball des de fa més de vint-i-cinc anys.

Noves iniciatives solidàries a Badalona
Per tal d’afavorir l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social al territori, la col•laboració entre ambdues fundacions actuarà sobre els àmbits estratègics d’acció de Formació i Treball: la formació i inserció laboral, l’entrega social i l’impuls d’iniciatives i serveis solidaris.
Pel que fa a la vessant d’atenció a les persones, s’afavoriran activitats formatives en els sectors de la construcció i el manteniment d’edificis, atorgant especial èmfasi a joves migrants sense referents familiars amb l’objectiu d’afavorir la seva regularització i a persones en risc d’exclusió social derivades dels serveis socials municipals del Barcelonès Nord.
Pel que respecta als programes d’entrega social, es manté la missió d’atendre a famílies vulnerables per tal de facilitar-les l’accés a productes de primera necessitat: aliments, roba i mobles.
Per últim, es treballarà per enfortir l’oferta de serveis comercials i la cadena d’establiments solidaris de Formació i Treball al municipi badaloní. Exemple d’aquesta línia son l’ampliació del servei de construcció –complementant les reformes, amb pintura i manteniment d’edificis– i l’expansió de la cadena comercial Botiga Amiga.

                                                  VEURE TOTES LES NOVETATS