Impulsa’t

25 abril 2017 Formació
Featured Video Play Icon

Projecte d’acompanyament intensiu personalitzat i de millora de l’ocupabilitat dels/les participants dels projectes de la Fundació i de les Entitats “Amigues”, que els permet fer el pas al món laboral accedint en condicions d’igualtat al treball ordinari. L’objectiu principal és la millora del perfil competencial de la persona, a partir de les sessions i activitats d’aprofundiment tècnic i professional, i el desenvolupament d’accions per intensificar la intermediació laboral. A més, és un projecte dirigit a la recerca de noves eines metodològiques i la creació de sinèrgies amb empreses i altres entitats i serveis del territori.

Impulsa’t es planteja com un projecte de caràcter anual, amb inici a data 1 de gener i finalització a 31 de desembre de 2020. Aquesta temporalitat ens permet fer una avaluació global de tots els processos que s’han anat produint, així com un seguiment continuat de les persones que han anat participant.

La població diana són els/les participants dels projectes de la Fundació i Entitats “Amigues”:

  • Persones amb risc d’exclusió econòmica i social, en situació d’atur o amb feines precàries; que mitjançant processos d’inserció laboral i de formació tinguin noves oportunitats de ser contractades.
  • Persones amb un clar compromís i motivació en el seu procés de recerca activa.
  • Derivats de: projectes d’inserció i accions formatives de l’Entitat.

La col·laboració amb la Fundació Agbar durant el darrer any, ha permès que 60 participants (54%) hagin tingut l’oportunitat d’aconseguir un contracte laboral. Tanmateix, si es comptabilitzen el total de les contractacions produïdes, els resultats mostren que s’han realitzat un total de 107 insercions. També hem treballat per desenvolupar activitats formatives amb la finalitat de millorar les competències professionals i transversals de les persones participants. Sota aquesta premissa, s’han portat a terme monogràfics de tall de pernil, aprendre a muntar esdeveniments de càtering, etc.

Una de les activitats clau durant l’any és la participació d’empreses i usuaris/es al Speed Dating. Aquest és un espai d’entrenament d’entrevista de feina i comunicació. Consisteix en cites ràpides amb diferents reclutadors on la persona ha de presentar en un determinat temps el seu currículum. El valor afegit d’aquesta col·laboració no sols resideix en l’oportunitat d’entrenament per les persones, sinó que les empreses poden conèixer possibles candidats/es per cobrir futures vacants en la seva plantilla.

           

 VEURE TOTES LES NOVETATS