Iniciem la 4ª edició de “Formació en Alternança”

20 març 2023 Notícies

El darrer mes de febrer va començar la quarta edició del projecte ‘Formació en alternança’ adreçat a joves tutelats i ex-tutelats de l’Àrea de Suport al Jove de la DGAIA. Aquest programa té com a principal objectiu l’assoliment d’una integració sociolaboral plena, tot combinant processos d’aprenentatge i experiència laboral, mitjançant un suport integral educatiu, formatiu, jurídic i sociolaboral. El projecte es va impulsar l’any 2020 i s’ha consolidat a la nostra entitat, havent format 39 joves en els darrers tres anys.

Aquest curs els i les joves es formaran en l’ofici d’auxiliar de cuina a través d’aquesta modalitat de formació. Durant aproximadament un any desenvoluparan diàriament un itinerari que inclou i alterna formació en cuina, pràctica en context laboral real, formació per la millora competencial laboral i seguiment tutorial individual. La metodologia d’aquest itinerari inclou el curset per l’obtenció del certificat de manipulació d’aliments i formació en l’àmbit de cuina de 250 hores pels participants, que es mantindrà setmanalment un cop comencen les pràctiques a l’escola d’hostaleria.

A més d’aquesta formació tècnica, l’itinerari inclou formació en competències bàsiques, destinades a l’adquisició d’habilitats i aptituds necessàries per exercir una ocupació; i competències transversals, destinades al reforç de competències tècnic-professionals específicament en l’àmbit de cuina. Per la millora d’aquestes competències es treballa a través de reptes amb una metodologia d’aprenentatge basat en projectes, que permet que els i les joves liderin i presentin projectes en públic, la qual cosa afavoreix el treball en equip, la responsabilitat i la presa de decisions en l’entorn laboral, prioritàriament en l’àmbit hostaler. Un cop acabada la formació, acompanyarem els joves en la definició dels objectius laborals i en la seva recerca de feina.

El projecte ‘No t’aturis’ rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (subvencions per a programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF 2022).

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS