Jornada profitosa de coaching per l’equip de magatzem a Tarragona

01 maig 2019 Notícies

Amb motiu d’ampliar coneixements sobre la cohesió d’equips s’ha realitzat per primera vegada una sessió de coaching amb 20 treballador@s d’inserció de la delegació de Tarragona.

El curs ha estat dirigit a aquelles persones que estan fent un itinerari amb nosaltres i treballen com operaris/àries de tria,  ajudants de xofer, mossos/es de magatzem/els dependent/es de la botiga de Reus i de Tarragona, la cuinera i la netejadora de menjador social Taula Amiga.

Tots són part de l’equip de la planta de Constantí, magatzem en el qual hi ha un departament de tria, on es selecciona i es trien les sabates per número, textura, color i model que arriben desaparellats.

La jornada s’ha dut a terme a propòsit de la millora professional de cadascú, així com també d’augmentar la seva capacitat comunicativa en relació al seu entorn.

Les activitats desenvolupades s’han centrat en el coneixement del grup, la importància d’una comunicació assertiva i la cohesió de grup. En aquest curs, que originalment es farà trimestralment, es busca proporcionar-los eines que els acostin a un espai intern on tinguin l’oportunitat de treballar les habilitats socials i comunicatives.

La temàtica de la primera jornada del curs es va enfocar en abordar aspectes relacionats amb la gestió eficaç d’un equip de treball.

Es van estudiar aspectes organitzatius generals amb aplicació específica en la nau i es van analitzar elements bàsics de direcció per objectius i de lideratge. També es van revisar tècniques de comunicació i gestió de conflictes en els equips i es van donar indicacions sobre la rellevància de la formació.

Amb aquesta sessió de coaching es pretén afavorir el canvi a nivell humà que el sector de magatzem requereix pel que fa a la millora de la productivitat, l’eficiència dels processos i la gestió de l’estrès del personal del procés productiu.

Aquest programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i cofinançats pel Fons Social europeu segons l’ordre TSF/235/2017 de 13 d’octubre, i Resolució TSF/1862/2018, de 25 de juliol que abasta: Formació i Treball Empresa d’Inserció a les línies 1, 2, 3 i 4; a Roba Amiga a les línies 1, 2, 3 i 4; i a Recibaix a les línies 1,2 i 4.

            VEURE TOTES LES NOVETATS