La Fundació Formació i Treball, el CIRE i Mullor impulsen noves oportunitats per a persones privades de llibertat

23 desembre 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball ha participat aquest 2021 en el projecte “Forma’t i Treballa: itinerari mixt de formació i inserció en col·laboració amb l’empresa”, orientat a la reinserció sociolaboral de persones privades de llibertat. La iniciativa s’ha realitzat en una triple col·laboració entre el CIRE, la Fundació com a centre formador i l’acompanyament de l’empresa MULLOR, especialista i pionera en el sector de la neteja.

Quan s’escolta el concepte “reinserció” sorgeix una connotació de dificultat en l’àmbit social i laboral per als col·lectius als quals es vincula. Un d’aquests col·lectius són les persones privades de llibertat, que a través d’un itinerari creat de forma personalitzada, busquen una esquerda per poder tornar-se a incorporar en el món laboral i social. Aquí és a on entra el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (el CIRE), una empresa pública del Departament de Justícia de la Generalitat que té l’objectiu de donar segones oportunitats a les persones privades de llibertat a través de la formació i el treball. 

Amb aquesta finalitat es va dissenyar el projecte Forma’t i treballa, que s’ha desenvolupat en tres fases, la selecció i l’acollida, organitzada pel CIRE i participant les 3 organitzacions col·laboradores en el procés, la formació professionalitzadora, 150 h lectives sota la responsabilitat de la Fundació Formació i Treball,  i  50 h de pràctiques no laborals gestionades per MULLOR.

Al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre, s’ha desplegat la fase professionalitzadora. Aquesta engloba hores de formació tècnica, seguretat i PRL, tècniques de desinfecció i tècniques de neteja diverses, i activitats pràctiques en què l’alumnat ha compartit temps i tasques  en un entorn de treball real amb el personal de neteja de la mateixa Fundació. Tot aquest bloc tècnic ha estat acompanyat de 50 hores de formació complementària en competències transversals i el reforç de les competències digitals per a la recerca ocupacional.

L’acció formativa es va tancar amb la suma de 50 hores de pràctiques no laborals a través de l’empresa de MULLOR, que dona servei a diferents empreses, entre elles el Maremagnum, la Pedrera o l’Aquarium. Gràcies a aquest mòdul, els usuaris han aconseguit especialitzar-se en el sector de la neteja, interioritzant en un primer moment la teoria, i posant-la en pràctica en una simulació d’entorn laboral real, tant a la Fundació com a l’empresa privada. 

La formació l’han acabada onze persones, quatre de les quals ja s’han inserit en el mercat de treball a través de MULLOR, que les ha incorporades al seu personal. Es comença ara una nova i última etapa del projecte en què es preveuen més incorporacions al mercat i es continua fent seguiment de les persones usuàries per tal d’acompanyar-les en la recerca de feina.

 

Aquesta acció (codi expedient TSF070/20/000195) ha estat subvencionada per la Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

    CIRE   VEURE TOTES LES NOVETATS