La Fundació segueix impulsant certificats de professionalitat a través de FOAP

20 setembre 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball és, des del 2018, entitat formadora en el programa FOAP, Formació d’oferta en àrees prioritàries, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). La iniciativa ofereix formació personalitzada i subvencionada a persones treballadores desocupades amb l’objectiu d’afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores. 

 

En el marc d’aquest projecte, en la convocatòria de 2020, Formació i Treball ha realitzat formacions adreçades a obtenir diferents certificats de professionalitat. Això ha estat possible gràcies a ser entitat acreditada en les especialitats formatives en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació. Al llarg de l’any s’han desenvolupat diferents cursos,  tres itineraris de Comerç i màrqueting, amb dues activitats d’Auxiliars de magatzem i una activitat  d’Auxiliar de comerç i un itinerari  d’Hostaleria i turisme, amb Operacions bàsiques de restaurant i bar. Tot plegat han sumat 940 hores de formació. Els itineraris ofereixen a les persones treballadores una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.  En total s’han format a més de 50 persones, un cop finalitzada la formació, algunes d’elles són derivades al programa Impúlsa’t de la Fundació o són contractades en les empreses d’inserció del Grup. Per arrodonir la formació, les persones participants han pogut realitzar pràctiques en empreses.  Del total de persones que han participat en les formacions,  un 43% són del territori  i un 57% són persones vingudes d’altres països (extracomunitaris de Sud Amèrica i  Àfrica, i països comunitaris). Pel que fa a la distribució de gènere i edat un 45% són dones, un dels perfils específics al qual s’adreça FOAP,  amb estudis secundaris i més d’un any a l’atur; en edats compreses entre els 17 als 55 anys. El 55% són homes, amb estudis secundaris i entre 6 mesos i 1 any a l’atur; en edats compreses entre els 20 als 55 anys. Malgrat les complicacions generades per les incidències de la covid, s’ha aconseguit finalitzar la programació seguint les mesures de seguretat i amb el reforç de la feina de tot l’equip tècnic. 

 

Quina és la previsió de futur?

En la convocatòria de 2021, la Generalitat augmentarà les subvencions fins al 70 milions d’euros, en un 82% més que en la darrera convocatòria. L’objectiu d’aquest pressupost és impulsar la inserció laboral en sectors més dinàmics de l’economia i superar les greus dificultats que planteja un mercat de treball colpejat per la crisi de la Covid-19.  Els sectors en què més es formarà seran el digital, els àmbits vinculats amb la indústria, l’atenció a les persones o les especialitats relacionades amb la transició verda, entre d’altres. Un altre dels punts forts d’aquesta convocatòria serà superar el decalatge entre oferta i demanda de formacions d’FP per apropar la formació professional al mercat de treball.

 

El programa FOAP, està cofinançat en un 50% per Fons Social Europeu. L’impacte en la millora de l’ocupabilitat cerca impulsar la inserció laboral de les persones amb majors dificultats. Entre els perfils prioritaris, als quals s’afegiran els joves en la convocatòria de 2021,  hi ha dones, persones que no cobren prestació per desocupació o sense dret a tenir-la, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activación para el Empleo i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació. 

 

 

   VEURE TOTES LES NOVETATS