Compliance i ètica

 

La Fundació i el seu creixement exponencial d’activitats i de programes d’acció social han comportat la incorporació de plans d’actuació que garanteixin la cohesió i el rigor professional. El 2014 vam desenvolupar el primer informe d’anàlisi sobre el Valor Social Integrat generat per la Fundació amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament i aplicació d’un sistema de comptabilitat social que permetés quantificar monetàriament l’impacte social d’una organització. El 2017 es va posar en marxa el primer Pla d’Igualtat, acompanyat de formacions regulars contra l’assetjament en l’entorn laboral. El 2021 vam aprovar un Codi Ètic que guia el comportament del personal de la Fundació en el dia a dia de la feina i en la presa de decisions. El 2022 vam implementar el programa de Compliance Penal amb la formació dels equips sobre els riscs de delictes en què pot incórrer una organització. I el 2023 estrenem el primer Pla de Medi Ambient i Justícia Social per consolidar bones pràctiques ambientals, com la reducció de material o l’estalvi d’energia, i la lluita per la millora de l’ecologia, ja que bona part de les nostres activitats tenen a veure amb reutilització, reciclatge, recuperació, reparació, reducció d’emissions i reaprofitament. 

En paral·lel, el 2019, establim els Objectius de Desenvolupament Sostenible als quals vinculem tota la nostra activitat i els seus impactes: l’econòmic, generant llocs de feina de qualitat per a persones en situació de vulnerabilitat; el social, fent entrega de productes de primera necessitat a persones amb pocs recursos econòmics; el mediambiental, reduint la generació de residus; i el comunitari, apostant per projectes amb impacte al territori. Els objectius específics pels quals actua Formació i treball estan focalitzats en els següents ODS: erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (ODS1); aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes (ODS5); promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (ODS8); reduir la desigualtat en i entre els països (ODS10); garantir modalitats de consum i producció sostenibles (ODS12); adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (ODS13); i enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’aliança mundial pel desenvolupament sostenible (ODS17). 

INFORMACIÓ SOBRE SERVEIS O ACTIVITATS

Per qualsevol dubte relativa a serveis o activitats desenvolupades per la Fundació Formació i Treball o les seves entitats vinculades podeu adreçar-vos a: fit@formacioitreball.org

Canal de Comunicació

En aquest sentit, si tens qualsevol qüestió relacionada amb la vulneració de l’ètica, el compliment normatiu i/o el codi de conducta de la Fundació Formació i Treball o les seves entitats vinculades, et pots posar en contacte mitjançant els següents canals:

  • Per correu electrònic a: canal.etic@formacioitreball.org
  • Per correu postal a C/Ramon Llull, 430-438, 08930 Sant Adrià de Besòs
  • Per bústia de veu al número 93 303 41 06
  • Verbalment: demanant cita via els Canals anteriors o a través de petició al seu superior directe.
  • De conformitat amb la Llei 2/2023 l’informem que pot acudir a reportar els fets objecte de la seva denúncia al canal extern habilitat en l’Autoritat Independent de Protecció del Denunciant (Oficina Antifrau de Catalunya) o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Aquesta comunicació arribarà al Departament de Persones i Valors, la qual ho tramitarà internament segons el cas i donarà resposta el més aviat possible.

En el següent enllaç pots consultar el nostre Reglament de Canal Ètic.