La Violeta

22 octubre 2021 Notícies

En el cor del districte de Sarrìa-Sant Gervasi es troba La Violeta, un Centre Residencial d’Inclusió gestionat per l’associació Centre d’Acolliment ASSÍS que es va inaugurar fa uns mesos. Aquest espai, amb capacitat per a acollir a 26 persones, té l’objectiu de frenar l’exclusió residencial que pateixen les dones sense sostre. Per tant, en aquest lloc se’ls ofereix una atenció social i allotjament, per la qual cosa es garanteixen les seves necessitats bàsiques i se’ls ajuda a potenciar les seves habilitats personals i d’autogestió perquè puguin realitzar un millor procés de recuperació i autonomia personal.

Des de la Fundació Formació i Treball s’intenta ajudar a aquestes dones a través del nostre servei de col·lectivitats. Tot arrenca en les cuines de la nostra Escola-Restaurant, D’ins, on es fan els menjars i els sopars que se serveixen en La Violeta dia rere dia. Després d’empaquetar cada menjar en un paquet individual, es transporta directament al centre residencial i allí elles tan sols han d’escalfar-lo. És una forma més d’ajudar-les, ja que gràcies a això no han de pensar a comprar menjar ni a cuinar i poden centrar-se més en la seva recuperació. Una vegada l’ocupació de la Violeta estigui al 100%, canviarem el nostre model de gestió, afegint una persona fixe en el centre que s’encarregui totalment de gestionar el menjar i el sopar, alliberant de totes les tasques que comporten a aquestes dones.

Per a nosaltres és tot un honor formar part d’aquest projecte tan bonic i important. Per això estem desitjant que aquestes habitacions acabin d’omplir-se del tot per a poder ajudar a més dones d’una millor forma. Entre totes construirem una societat millor i des de la Violeta es lluita dia rere dia perquè sigui així.

D’aquesta manera, des de la Fundació Formació i Treball continuem treballant per a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta acció apliquem concretament tres d’ells: treballem activament per a erradicar la falta de menjar, sent aquest el segon ODS – Fam Zero; com es tracta d’un centre dedicat a les dones sense sostre estem lluitant per l’equitat entre sexes, corresponent al cinquè ODS – igualtat de gènere; i des de La Violeta es lluita dia rere dia per aconseguir que aquestes dones tinguin un futur millor, corresponent al vuitè ODS – Treball decent i creixement econòmic.



VEURE TOTES LES NOVETATS