L’Ajuntament d’Igualada instal·la 45 contenidors de recollida de roba amb Formació i Treball i Càritas

30 juny 2022 Notícies

Formació i Treball i l’Ajuntament d’Igualada han signat un conveni de col·laboració per ubicar nous contenidors a la via pública del municipi

El municipi d’Igualada compta des d’aquest mes amb 45 nous contenidors de roba vinculats al projecte de Càritas gestionats per la Fundació Formació i Treball. Així s’ha acordat en el conveni de col·laboració signat entre Formació i Treball i l’Ajuntament. Als contenidors vermells es pot deixar tot tipus de peces de roba, calçat i complements i també algunes peces de roba de la llar.

A més, els contenidors que s’han instal·lat a Igualada incorporen la tecnologia de sensors volumètrics, la qual permet dissenyar rutes més òptimes pels vehicle alhora de buidar els contenidors plens -tot minimitzant l’emissió de contaminants-.

El projecte tèxtil que desenvolupa Formació i Treball és una iniciativa de recuperació tèxtil, basada en criteris ètics i en un model d’economia solidària, verda i circular, que permet generar ocupació sostenible en el temps per a les persones en situació d’exclusió social o en risc de vulnerabilitat.

Després de la recollida dels contenidors la roba passa a la planta de Sant Esteve Sesrovires gestionada per la pròpia entitat, per iniciar un procés de selecció i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces. Aproximadament el 55% del material recollit es prepara per a la seva reutilització, a través de la xarxa d’establiments propis Botiga Amiga amb Moda re-, o bé a través dels programes d’entrega social –mitjançant els quals es dona assistència a gairebé 3.000 famílies l’any-. Aquest projecte segueix un model d’economia circular que genera un triple impacte:

  • Social: ajudant a resoldre una necessitat social gràcies al lliurament de roba a famílies vulnerables.
  • Mediambiental: reduint la generació de residus, ja que es converteixen en un recurs.
  • Econòmic: creant o bé consolidant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.
  • Comunitari: afavorint propostes en el territori, com és l’impuls de botigues de segona mà.

El 40% de material tèxtil que no es pot utilitzar en el seu estat es destina per l’aprofitament de fibres en filatura de nous tèxtils o a la producció de productes per a la indústria de l’automòbil, aïllament, entre d’altres. El 5% restant són articles diversos denominats impropis, plàstic i paper, i tèxtil no reciclable -una part d’aquest volum es classifica i es reaprofita, mentre que un altra resulta en residu no aprofitable-. 

Al següent enllaç es pot consultar la localització dels contenidor de roba: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oB4LOKzvAIcfTUWvJjjMIbzLOFY9SNK8&ll=41.53947329841456%2C1.6709433246093752&z=11 

Roba sostenible a Igualada: Botiga Amiga amb Moda re-

L’Establiment “Botiga Amiga amb Moda re-“ es troba al carrer Sor Rita Mercader, 16 d’Igualada i s’hi poden trobar peces de roba de segona mà de tot tipus, que prèviament han estat recollides dels nostres contenidors distribuïts per tot Catalunya. Botiga Amiga amb Moda re-, ofereix una imatge moderna i actual que trenca amb els estereotips que s’associen a les botigues de segona mà; alhora que  s’allunya de l’assistencialisme atorgant dignitat i confidencialitat al lliurament de la roba per a famílies vulnerables. A més, cal destacar que l’impuls d’aquesta botiga ha permès donar feina a dues persones en situació de vulnerabilitat i una persona encarregada. 

Una col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada en l’àmbit dels ODS

L’aportació de Formació i Treball amb la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat social està compromesa amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que s’emmarquen dins l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Es tracta d’un pla d’acció perquè els governs, empreses i societat civil cooperin en cadascun dels objectius específics. Els objectius específics en els quals treballa Formació i Treball van en la línia dels següents ODS: eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (OD1); aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes (OD5); promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (OD8); reduir la desigualtat en i entre els països (OD10); garantir modalitats de consum i producció sostenibles (OD12); adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (OD13); i enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’aliança mundial pel desenvolupament sostenible (ODS 17).

Sobre Fundació Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org), promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona al 1992, és una de les empreses d’inserció referents per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en risc d’exclusió social. Des de la seva creació hem atès a més de 42.000 persones amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient. La Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral. Els nostres valors marquen les nostres actuacions: mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones, l’empatia social, la dignitat, la transparència, la sostenibilitat, la proactivitat i el treball en xarxa.VEURE TOTES LES NOVETATS