L’Àrea de formació dissenya un pla per impulsar perfils forestals

16 juliol 2020 Garraf

La Fundació Formació i Treball ha participat en el projecte IRC Futur Forestal, orientat a  analitzar les necessitats del mercat laboral del sector forestal a Catalunya i a identificar vacants que puguin ser cobertes per col·lectius en risc d’exclusió. L’Àrea de formació per l’ocupació ha dissenyat un pla formatiu per preparar candidatures que encaixin en el sector. El projecte, iniciat el novembre de 2019 i finalitzat el passat mes de maig, ha estat subvencionat per ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa i s’ha fet en col·laboració amb el Clúster de la Bioenergia de Catalunya i Social Forest S.L.

El Pla formatiu

En iniciar el projecte, Social Forest va realitzar la prospecció del mercat laboral i de les formacions existents adreçades a futurs perfils forestals. L’anàlisi del sector, que presenta perspectives d’ocupació en els pròxims 3 a 5 anys, exposa, entre altres dades, com el 60% de les empreses té dificultats per iniciar processos de selecció a causa de la manca de formació dels perfils que requereixen. També exposen la seva dificultat per avaluar candidatures.

L’Àrea de Formació de la Fundació, partint dels resultats d’aquesta anàlisi i valorant recursos i mancances, ha fet una proposta formativa ad hoc basada en les demandes de les empreses pel que fa a la incorporació de nous perfils i en les necessitats de les persones de col·lectius vulnerables que es troben en recerca de feina. S’hi han definit dos nivells d’especialització: un perfil d’ocupació més bàsic i un perfil de nivell mitjà, més especialitzat. La proposta estableix la implicació de les empreses durant tot el procés formatiu i l’adaptació dels continguts i les metodologies a les necessitats laborals existents i al col·lectiu en risc. El pla preveu combinar formació tècnica i transversal amb pràctiques no laborals en empreses del sector. 

La proposta, eina clau per generar sinergies entre empreses forestals i empreses d’ocupació i tercer sector, compta amb el vistiplau de les empreses del sector i agents col·laboradors com: Empreses forestals del Clúster de la Bioenergia de Catalunya,  ARESCAT – Associació Catalana d´Empreses de Treballs Forestals,  ACETREF – Associació de Rematants i Serradors de Catalunya,  Servei d’Ocupació de Catalunya,  Comitè Gestor de la Biomassa de Catalunya i l’Ajuntament de Vic.

El futur

Pròximament es valora fer una prova pilot que ha de generar una via de col·laboració amb empreses del sector i iniciar així insercions vinculades al col·lectiu en risc d’exclusió sociolaboral. Dissenyar una estratègia de col·laboració públic-privat serà clau per al desenvolupament del projecte. 

D’altra banda, Formació i Treball, cocreadora del projecte, preveu utilitzar el model prospectiu i formatiu per implementar-lo en altres projectes de territoris on ja hi ha desplegat l’activitat forestal, com a Vilanova i Tarragona.

El sector forestal

El marc regulador d’aquesta activitat econòmica és un dels seus punts forts, els contractes de treball solen ser estables i vinculats al Conveni Forestal de Catalunya. A més, el 85.7% de les empreses prospectades des d’IRC Futur Forestal s’han mostrat disposades a realitzar processos de promoció interna per la qual cosa, amb l’experiència i la formació contínua necessària, les persones podrien accedir a llocs de major  qualificació professional, millorant així la seva situació sociolaboral. D’altra banda hi ha també una bona predisposició a facilitar processos de regularització.VEURE TOTES LES NOVETATS