L’Entrega Social per a Entitats atén a 1.248 persones durant el 2022 a Catalunya

31 desembre 2022 Notícies

L’entrega social per a entitats que promou la Fundació Formació i Treball, amb la col·laboració del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, ha atès a 1.248 famílies durant el 2022. El programa està enfocat en prestar atenció a les necessitats bàsiques de roba i aliments a persones en situació de vulnerabilitat procedent d’una xarxa d’entitats participants en el programa. Una entrega que posa èmfasi en la prestació d’una entrega digna i inclusiva que, a part de cobrir necessitats bàsiques de persones en risc d’exclusió, promou la creació de llocs de feina per a persones vulnerables.

Aquesta iniciativa ha demostrat ser una bona eina i alhora un recurs per donar accés a la roba i els aliments a les persones d’arreu del territori català apostant per un treball en xarxa amb les més de 50 entitats socials per aconseguir millorar la vida de les persones, consolidant-se en cada territori i descentralitzant-se per arribar cada vegada a més famílies. Els territoris on s’ha fet incidència han estat Barcelona, on s’han beneficiat 31 entitats socials; Tarragona, on s’han beneficiat 17 entitats; Garraf, on s’han beneficiat 3; Baix Llobregat, on s’han beneficiat 4 entitats; i finalment la Catalunya Central, on s’han beneficiat 2 entitats socials. 

Aquests programes es desenvolupen en el marc del treball en xarxa amb altres entitats socials que atenen a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de dotar-les d’una eina més per ajudar als seus col·lectius. A més, els Programes d’Entrega Social per a Entitats, a banda de cobrir necessitats bàsiques de roba i aliments, pretenen dignificar aquesta entrega de roba i aliments, generar llocs de feina sostenibles per a persones en risc d’exclusió social promovent activitats productives vinculades a l’economia circular, i promoure tasques de sensibilització per la reutilització de la roba i la recuperació d’aliments.

Per l’entrega de roba, la Fundació opta per una digitalització de les targetes PES que permet bescanviar aquest val a tota la xarxa de botigues, Botiga Amiga amb Moda re-, que en total hi ha 21 repartides per tot el territori català. D’aquesta manera, derivant a les persones als establiments, es permet a aquestes escollir segons els seus gustos i preferències en un comerç normalitzat i modern que trenca amb els estigmes de la roba usada i de l’exclusió social. No obstant, també hi ha una part del programa que es dirigeix en els col·lectius que per les casuístiques i característiques de l’entitat que l’aten, tenen necessitats de roba per cobrir dins del mateix centre. Són entitats que principalment atenen col·lectius sense sostre i/o que tenen servei de dutxes. Del total de persones beneficiàries en el programa, 1.093 han estat beneficiàries de la roba. 

L’entrega d’aliments es promou amb format elaborat o per elaborar. Existeixen les dues modalitats, ambdues promouen la inclusió de les persones en risc d’exclusió des de punts de vista diferents. Pel que fa els menús elaborats, es treballa directament amb una entitat social per poder cobrir un àpat diari de persones en risc d’exclusió i ateses per l’entitat. Relatiu a l’entrega d’aliments no elaborats es promou la cuina a casa de persones en risc d’exclusió amb productes frescos, afavorint així una dieta equilibrada. El total de persones ateses ha estat de 155 persones; a les quals se les ha garantit plat a taula al llarg tot el desenvolupament del programa. 

Totes les activitats desenvolupades per l’execució del programa generen llocs de feina per a persones vulnerables. Per Formació i Treball, la inclusió s’entén a partir de la feina, ja que considerem que és el millor instrument per sortir de l’exclusió social. En aquest sentit, aquest projecte permet tancar un cercle en que, per una banda, queda reflectit com persones que fan l’itinerari s’integren en la societat, no se senten excloses i formen part d’un tot, i per l’altre, les persones i famílies beneficiàries veuen que hi ha possibilitat de sortir d’aquesta situació d’alta vulnerabilitat a partir de la feina. A més a més, la participació de noves entitats al Programa d’Entrega Social els permet tenir un primer contacte perquè posteriorment, col·laborin també en la derivació de persones cap a l’entitat per iniciar un procés d’inserció laboral de les persones que atenen. VEURE TOTES LES NOVETATS