L’Entrega Social per Entitats que gestiona Formació i Treball ha tingut un impacte sobre 118 persones a les Comarques Centrals durant la novena edició al 2022

31 desembre 2022 Projectes

L’entrega social per  entitats que promou la Fundació Formació i Treball a les Comarques Centrals, amb la col·laboració del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, ha atès a 118 famílies durant el 2022. L’objectiu dels Programes d’Entrega Social per a Entitats és el de cobrir necessitats bàsiques de roba i aliments de famílies que es troben en situació o en risc d’exclusió social i/o en situació de pobresa als diferents territoris de Catalunya. 

Amb el desenvolupament d’aquest programa s’impulsa el treball en xarxa amb altres entitats, enguany 2 al territori, per tal de dotar a les persones beneficiàries d’una eina més per satisfer les necessitats bàsiques no cobertes. A més, com totes les activitats de la Fundació, el PES Entitats promou la generació de llocs de feina sostenibles per a persones en risc d’exclusió social fomentant activitats productives vinculades a l’economia circular així com la promoció de tasques de sensibilització per la reutilització de la roba i la recuperació d’aliments.

El tret diferencial dels Programes d’Entrega Social que ofereix la Fundació, és la creació de llocs de feina per a col·lectius vulnerables. Per Formació i Treball, la inclusió s’entén a partir de la feina, ja que considerem que és el millor instrument per sortir de l’exclusió social. En aquest sentit, aquest projecte permet tancar un cercle en que, per una banda, queda reflectit com persones que fan l’itinerari s’integren en la societat, no se senten excloses i formen part d’un tot, i per l’altre, les persones i famílies beneficiàries veuen que hi ha possibilitat de sortir d’aquesta situació d’alta vulnerabilitat a partir de la feina. A més a més, la participació de noves entitats al Programa d’Entrega Social els permet tenir un primer contacte perquè posteriorment, col·laborin també en la derivació de persones cap a l’Entitat per iniciar un procés d’inserció laboral de les persones que atenen. 

L’entrega social de roba que es desenvolupa amb aquest programa es duu a terme a través d’un sistema de derivacions digitalitzat per accedir a qualsevol dels establiments de la xarxa Botiga Amiga amb Moda re-, actualment 21 repartides per tot el territori català i  concretament una a Vic, una a Igualada i l’altra a Manresa. D’aquesta manera, derivant a les persones als establiments se les permet escollir segons els seus gustos i preferències en un comerç normalitzat i modern que trenca amb els estigmes de la roba usada i de l’exclusió social, alhora que es dignifica l’entrega amb el dret a escollir. Enguany han estat 118 famílies les que s’han beneficiat de l’entrega de roba a través d’aquest programa. 

Les entitats de les Comarques Centrals que han participat al PES Entitats del 2022 són Creu Roja Igualada i Càritas Vic. 

 VEURE TOTES LES NOVETATS