Les empreses d’inserció: el futur de la inclusió socio-laboral

26 octubre 2018 Cornellà de Llobregat

La Fundació Formació i Treball ha presentat l’estudi “Quin és l’impacte social d’una empresa d’inserció” basat i formulat amb motiu de la celebració del seu 25é aniversari, a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.  L’esdeveniment ha estat presentat pel Sr. Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya; i el Sr. Enric Miravitllas, director operatiu de Desenvolupament de proximitat de l’Ajuntament de Barcelona.

L’acte ha comptat també  amb la conferència “Models de  treball, models de societat” sobre el model actual de mercat de treball del Dr. Joan Tugores, Catedràtic de Ciències Econòmiques i rector de la Universitat de Barcelona(2001-2005); i amb una taula rodona d’experiències sobre “El Treball com a eina de progrés i equitat” en què han participat la Sra. Carmen Garcia de Andrés, Presidenta de la Fundación Tomillo; el Sr. Kiko Lorenzo, Director de Acción Social de Cáritas Española i el Sr. Anton Costas, Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona.

Formació i Treball és un referent com empresa d’inserció a nivell espanyol, amb 1.304 contractes d’inserció generats en els últims cinc anys i amb les dades d’inserció  de beneficiaris a l’empresa ordinària més altes de Catalunya: un 69% frente al 42 % de la resta d’empreses d’inserció de Catalunya. Aquest projecte s’enmarca dins del programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i cofinançats pel Fons Social europeu segons l’ordre TSF/235/2017 de 13 d’octubre, i Resolució TSF/1862/2018, de 25 de juliol que abasta: a Formació i Treball Empresa d’Inserció a les línies 1, 2, 3 i 4; a Roba Amiga a les línies 1, 2, 3 i 4; i a Recibaix a les línies 1,2 i 4.

La publicació  analitza i avalua l’impacte de la intervenció del programa d’inserció assentant les bases metodològiques de les avaluacions futures i reforçant el relat amb indicadors i resultats de com l’economia social i solidària està jugant un paper important en la construcció de nous models socioeconòmics.  Per desenvolupar l’informe s’han realitzat entrevistes en profunditat a 73 persones que havien finalitzat el seu contracte d’inserció a Formació i Treball entre 2013 i 2018.

Els treballadors/es d’inserció que han participat a l’estudi presenten un major nivell d’ocupació que abans del seu contracte d’inserció amb un augment del 53% de l’ocupació entre dos anys abans i després del contracte d’inserció: El 89% han treballat des que van acabar el contracte d’inserció, mentre que només el 36% havia treballat en els dos anys anteriors a treballar a Formació i Treball. Així mateix, 7 de cada 10 han trigat de mitja entre 1 i 3 mesos en trobar feina.

Respecte a la seva situació anterior abans del contracte d’inserció, el 42% de les persones que han treballat declaran tenir un sou millor o molt millor que abans del seu contracte d’inserció i el 40% declaren necessitar menys o moltes menys ajudes sociales. Així mateix, 7 de cada 10 participants declaren tenir una millor qualitat de vida en general respecte a abans del seu contracte d’inserció.

Tanmateix, aquesta millora no está correlacionada  tant per la seva situació laboral actual sinó per la millora del sou i la reducció de la necessitat de percebre ajudes socials.

 

Ocupació per gènere, edat i origen

Els resultats de l’informe revelen que les dones tendeixen a tenir un nivell d’inserció més baix que els homes. Malgrat que l’accés a la feina és similar, les dones, en relació als homes, tendeixen a treballar en un 43% més sense contracte i perceben un sou inferior en un 39%, a més que triguen més temps en trobar feina, treballen menys temps anualment i són acomiadades més sovint. Aquesta tendència està estretament lligada amb els sectors d’ocupació on típicament més es demanen dones: neteja o cura de persones.

Aquesta tendència de dificultat d’inserció laboral del mercat ordinari s’observa també per rang d’edat: les persones de menys de 30 anys i les majors de 50, són les que tenen un nivell d’inserció més baix a l’empresa ordinaria.

Pel que fa al origen dels o les treballadores, destacar que les persones d’origen estranger tenen una qualitat d’inserció més elevada que ells d’origen espanyol ja que tendeixen a treballar menys en l’economia sumergida. El 63% dels estrangers que han tingut un contracte d’inserció a Formació i Treball han regularitzat la seva situació legal gràcies a aquest, i com a contrapartida, s’observa que els treballadors /es d’inserció que més treballen amb contracte són els estrangers (+13% respecte els espanyols)

 

Algoritme d’avaluació aplicable a les empreses d’inserció

L’estudi a més de servir per a  analitzar l’efectivitat i l’impacte de la intervenció del programa d’inserció busca ser una eina aplicable en el present per millorar el futur. Per donar continuïtat a la medició de l’impacte i arribar a gestionar-lo, és necessari integrar un procés que permeti recollir la mateixa informació pre i post per a cada treballador/a d’inserció per aquesta raó s’ha dissenyat un procediment operatiu.

Formació i Treball serà pionera en la posada en pràctica d’un mètode basat en la medició dels índex d’inserció  composats per un algoritme d’avaluació: una fórmula matemàtica que recull el nivell d’inserció de la persona en una sola dada amb diferents categories des del nivell d’inserció més baix fins al més alt, tenint en compte variables com: capacitat d’accés a la feina, el seu manteniment i qualitat de la mateixa dels treballadors que han fet prèviament un itinerari dins de  l’empresa d’inserció.

Aquesta és una eina ideada per Formació i Treball que podrà canviar la manera de treballar de les empresas d’inserció i la seva efectivitat.

 

Empreses d’inserció

Amb una quinzena de línies de negoci gestionades, el grup Formació i Treball permet una àmplia especialització d’oficis. Des de perfils d’atenció comercial, com auxiliars de vendes o auxiliar de cambrer/a de sala, fins altres activitats de caire més industrial com auxiliar de magatzem o auxiliar de bugaderia industrial. Aquestes activitats van néixer amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de persones excloses socialment ja que a vegades, per accedir al mon laboral, cal fer un pas previ durant l’itinerari passant per una empresa d’inserció.

Els serveis de l’empresa d’inserció de Formació i Treball  tenen tots un doble impacte, ja que a la vegada que ajuden a resoldre una necessitat social i/o mediambiental no coberta o insuficientment coberta (com per exemple el Programa d’Entrega Social, els projectes lligats a la recollida i reutilització de roba, mobles,… o els projectes de  reaprofitament alimentari) generen llocs de feina per a persones en risc d’exclusió. En definitiva, un model sostenible, d’alt impacte social, amb rendibilitat econòmica i visó mediambiental.

D’aquesta manera, l’estudi vol contribuir a la recerca de models d’intervenció que assegurin a les persones beneficiàries una millora clara d’ocupabilitat, per a inserir-se a  l’empresa ordinària. El treball de l’empresa d’inserció, representa una iniciativa més de l’economia social i solidària, tant per ficar al centre de la seva gestió les necessitats de les persones participants, com pel model organitzatiu democràtic i participatiu que representa i el compromís amb la comunitat.

 

 

 

Amb el suport de:VEURE TOTES LES NOVETATS