Oferta de feina: Tècnic/a d’acompanyament a la inserció laboral

20 maig 2022 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que a la vegada donen servei a la resta de la societat.

Tècnic/a de d’acompanyament a la inserció laboral
Formació i Treball, Empresa d’Inserció (FITEI)
Sant Adrià de Besòs

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Acompanyar en el procés d’inserció dels treballadors/es de l’empresa d’inserció per tal de facilitar la millora de la seva ocupabilitat i l’accés i manteniment d’una feina a l’empresa ordinària al finalitzar el seu itinerari.

FUNCIONS: 

 • Realitzar tutories individuals i grupals per tal de fer la diagnosi de l’ocupabilitat del treballador/a i desenvolupar el seu Pla de Treball.
 • Realitzar accions formatives grupals en competències transversals i de Recerca de Feina.
 • Valorar de manera personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari, el grau d’autoconeixement i de desenvolupament competencial, i el nivell d’inserció i millora de l’ocupabilitat assolits.
 • Registrar la informació i documentació de les activitats utilitzant les eines previstes (registres del Procediment d’Itineraris, intranet, índex d’inserció,…).
 • Gestionar i mantenir la documentació necessària als expedients dels/de les persones usuàries.
 • Elaborar els informes d’avaluació previstos.
 • Reunions de coordinació setmanals amb el/la Cap d’Unitat i resta d’equip per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general dels projectes.
 • Accions de coordinació amb els/les tècnics/es de Serveis Socials o altres organitzacions per a fer seguiment de les persones derivades i resoldre possibles incidències. Treball en xarxa.
 • Facilitar la inserció del treballador/a a l’empresa ordinària donant suport a la persona en la seva recerca de feina i portant seguiment quan finalitza itinerari per tal de que en un període màxim de sis mesos trobi feina.

REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Titulació de Grau dins l’àmbit de les Ciències Socials.

Experiència mínima: Experiència mínima d’un any realitzant funcions de Tècnic/a d’orientació en l’àmbit de l’ocupabilitat amb col·lectius vulnerables.

Formació complementària: 

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències.
 • Coneixements de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.
 • Coneixement d’eines i tècniques d’acompanyament individual.
 • Coneixements del funcionament del mercat laboral.
 • Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per la recerca de feina).
 • Coneixements generals del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 • Valorable formació en matèria d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.

Competències:

 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Flexibilitat.
 • Iniciativa i dimanisme.
 • Habilitats comunicatives.
 • Treball en equip.

 

CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: 30 hores setmanals 
 • Horari: A concretar. Dilluns a divendres matins amb dues tardes. 
 • Incorporació: Immediata

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a [sruiz@formacioitreball.org] 

Abans del dia 30/05/2022

indicant com a referència [“tècnic/a acompanyament FITEI”]VEURE TOTES LES NOVETATS