TANCADA: Oferta laboral: Suport Tècnic/Administratiu d’Operacions

19 març 2019 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Som una Fundació diferent, un grup de persones que destaquem per la nostra heterogeneïtat, dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries professionals molt diferents que conformen un equip implicat i identificat amb la nostra missió.

A continuació compartim l’oferta activa:

 

Suport Tècnic/Administratiu d’Operacions 
Fundació Formació i Treball
Seu central: Sant Adrià de Besòs, Catalunya

En dependència de la Cap d’Àrea de Restauració (iniciativa D’ins) el candidat/a durà a terme i es responsabilitzarà de l’acompliment de les següents:

Funcions principals a desenvolupar:

  • Gestionar, tramitar i controlar els processos administratius en els àmbits logístics, econòmics i operatius.
  • Interlocutor de D’ins en la implementació informàtica dels diferents processos en funció del pla d’actuació acordat per la Direcció.
  • Coordinació i seguiment amb els serveis informàtics interns i subcontractats de les implementacions informàtiques planificades.
  • Tenir cura de la documentació i correspondència segons els processos establerts, controlant en cada moment l’estat d’aquests.
  • Mantenir actualitzat l’arxiu i el suport informàtic fent, si s’escau, propostes de millora al respecte.
  • Nodrir bases de dades, fulls de càlcul i qualsevol altra aplicació informàtica d’usuari/ària.
  • Atendre sol·licituds d’informació internes i/o externes a la Fundació, responent a aquelles consultes per a les que està facultat.
  • Mantenir els fluxos d’informació adients amb altres serveis pel correcte desenvolupament de les seves funcions.

Perfil professional:

Formació: FP administratiu i/o informàtic
Coneixements informàtics a nivell d’usuari/ària
Habituat al treball en equip.
Experiència prèvia en implementació i operativa d’un ERP
Català i castellà parlats i escrits correctament i coneixement d’anglès
Disponibilitat horària.
Persona dinàmica, amb un alt sentit de la responsabilitat, amb facilitat pel tracte personal i motivada.

Condicions de treball:

Incorporació immediata
Lloc de treball : Sant Adrià de Besòs
Bon ambient de treball
Jornada laboral a temps complert
Retribució fixa a convenir

Procés de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a dinsescola@formacioitreball.org abans del 31/03/2019 indicant com a referència “Suport Tècnic/Administratiu”VEURE TOTES LES NOVETATS